آخرین مقالات

یافته های علاقه مندی نوزاد، نوپا و خردسال به مادر
ارسال شده درشنبه 24 شهریور 97 1397-06-24 09:33:06
نوزادان عاشق نگاه کردن به صورت ها و از همه بیشتر صورت شما هستند. این زل زدن روح نواز یک غزیره برای حفظ بقا است که برای جذب عشق و توجه مراقب طراحی شده است و به نوعی شروع عشق کودک به شماست که متوجه اهمیت شما در زندگی خود شده است. بوی شما را می شناسد : اگر به کودک فرصت انتخاب میان عطر گل رز...
كاهش آب بدن
ارسال شده درشنبه 24 شهریور 97 1397-06-24 09:30:18
اگر آب بدن كودك شما كاهش یافته است این به آن معناست كه مایعات بدن او كمتر از مقداری است كه باید باشد و كودك به آن نیاز دارد. نوزادان و كودكان بیش از بالغین در معرض كم آبی هستند و هرگاه كه دریافت مایع كمتر از میزانی باشد كه از طرقی مثل استفراغ، اسهال، تب یا تعریق از دست میرود، رخ خواهد داد. كاهش...