آخرین مقالات

رابطه صحیح مادر و کودک در سنین مختلف ؟
ارسال شده درسه شنبه 26 دی 96 1396-10-26 08:56:06
رابطه صحیح مادر و کودک بهترین رابطه بین دو انسان است. این روابط می‌تواند برای سالهای بعد، آموزنده بوده و الگویی برای شخصیت آینده کودک باشد.  تقریبا همه مادران کوشش دارند که رابطه آنان با فرزندانشان تا حد امکان مطلوب باشد. در این رابطه فقط مادر دخالت ندارد، بلکه کودک نیز در این امر...
تکان دادن نوزاد بسیار خطرناک است
ارسال شده دریکشنبه 17 دی 96 1396-10-17 08:36:51
همیشه از سر كودك به نحو مناسب حمایت كنید. به هر كسی كه می خواهد از كودك مراقبت كند،آموزش دهید به خصوص به مراقب كودك بیاموزید چگونه از سر كودك هنگام نگه داشتن، بازی كردن و جابجا كردن وی حمایت كند ...  تکان دادن نوزدان برای آرام کردن گریه آنها، می‌تواند آسیب‌های مغزی متعددی را...