عضویت در کمیته های علمی

 1. دبير اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد ، 9-7 اسفند ماه 1391 مشهد با حکم شماره 230700/91 مورخ 11/5/91 رئيس دانشگاه جناب آقاي دکتر محمود شبستري
2. دبير کارگاه احياي نوزاد 25/8/90
3. دبير کارگاه آموزش مربي احياي نوزاد بيمارستان 17 شهريور 28-27 مهر 1390
4. رئیس انجمن نوزادان شمال شرق ایران 28/1/90
5. دبير علمي اولين همايش سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان آذرماه 89
6. دبير اولين همايش سراسري نقش ورزش در سلامت كودكان آبان ماه 1388
7. دبیر اولين همایش سراسری تغذیه نوزادان و کودکان در مرداد ماه 1387
8. معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) سال 1385 تا کنون
9. رياست بخش N I C U بيمارستان فوق تخصصي رضوي –مشهد از سال 1384- 1379
10. مسئول آموزش رزیدنتهای تخصصی بیماریهای کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سال 1382
11. رياست درمانگاه كارخانه شهر تويسركان استان همدان 1363-1362
12. معاونت فنی ریاست بهداری در شهر تويسركان استان همدان -1364   

افتخارات

الف) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح  (ISI)

سيد محمد پريزاده، اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، لعيا ولايي، محمد خواجه دلوئي، غلامرضا فعال. سطح سرمي منيزيم مادر و وزن کم نوزاد. مجله بين المللي طب پيشگيري. آذر 1392 (2013) دوره 4 شماره 12 ص 1476-1479 .
نيره خادم، اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، لعيا ولايي، محمد خواجه دلوئي، سيد محمدرضا پريزاده. بررسی ارتباط میان سطح سرمی روی مادر و تولد نوزاد کم وزن. مجله ی پزشکی هلال احمر ایران . سال 2012 دوره 14 شماره 4 ص 244-240 . (ایندکس: ISI و IF 2010=0.36).
دکتر اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، حبيب اله اسماعيلي، سوزان شيران زايي. بررسی توزیع فراوانی بروز و فاکتورهای خطر هیپوسپادیاس در يک بيمارستان خصوصي در شمال شرق ايران. مجله کودکان ايران، سال 90 (2011)، دوره 21 ، شماره 4 ص 501-497 (IF= 0.148)
دکتر محمدرضا کرامتي،‌ دکتر اشرف محمدزاده،‌ دکتر احمدشاه فرهت، دکتر رامين صادقي. تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد. مجله ی بین المللی هماتولوژی و آنکولوژی . سال 2011 دوره 21 شماره 2 ص 105-101 (ایندکس: ISI ، IF=0.101).
دکتر جهان هاشمي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر بهشتيان. فيبروديسپلازي اوسيفيکان پيشرونده: گزارش مورد و مرور مقالات. مجله راديولوژي ايران سال 2011 دوره 8 شماره 2 ص 117-113  (ایندکس: ISI ، IF=0. 08).
دكتر اشرف محمدزاده، دكتر اكبر درخشان، دكتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دكتر حبيب ا… اسماعيلي. شيوع اختلالات بينايي در كودكان ورود به مدرسه كه وزن تولد پايين و طبيعي داشتند . مجله كودكان ايران . سال 2009 دوره 19 شماره 3 ص 276-271 ( ايندكس: ISI)
دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، حبيب ا… اسماعيلي، سپيده باقري. اثر درماني كلوفيبرات در زردي نوزادان كم وزن. مجله ی بین المللی هماتولوژی و آنکولوژی . سال 2009 دوره 19 شماره 2 ص 105-100 (ایندکس: ISI).
دکتر احمد شاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، مقایسه اثر 2 ساعته و 24 ساعته پودر نمک در درمان گرانولوم نافی . مجله ی پزشکی هلال احمر ایران . سال 2008 دوره 10 شماره 4 ص 269-267 . (ایندکس: ISI).
دکتر محسن جعفرزاده، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر محمدرضا کرامتی،دکتر محمد خواجه دلوئی . مقایسه اثر ویتامین K خوراکی و عضلانی روی PT و APTT در نوزادان. مجله ی بین المللی هماتولوژی و آنکولوژی . سال 2008 دوره 18 شماره 2 ص 74-78 (ایندکس: ISI).
دکتراحمدشاه فرهت، دکتر محمد جواد پریزاده ،  دکتر غلامرضا خادمی ، دکتر مهدی بلالی مود. سطح خونی سرب در کودکان 1 تا 6 ساله در شهر مشهد، مجله ی سم شناسی بالینی سال 2007 دوره 45 شماره 7 ص 813-812 (ایندکس: ISI، IF=1.091).
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر سید محمد پریزاده، دکتر مهدی بلالی، دکتر غلامرضا خادمی. مقایسه سطح خونی سرب در کودکان 1 تا 7 ساله با یا بدون تشنج. مجله ی نورروساینس 2005 دوره 10 شماره 3 ص 210-212 (ایندکس: ISI).

ب) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح  (Index Medicus, Pubmed, Medline)

دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. پيش آگهي اختلالات بينايي، شنوايي، گفتاري و آمادگي تحصيلي کودکان سن مدرسه با وزن تولد پايين با وزن تولد طبيعي در مشهد. مجله اکتا مديکال ايران، سال 89 دوره 49 شماره 1ص 32-28 (ايندکس: pubmed)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا.. اسماعيلي. اثر وزن تولد و شرايط اقتصادي –اجتماعي روي رشد کودکان مشهد. مجله ي بين امللي کودکان ،23 جون سال 2010 ، ID مقاله 705382 ، 5 صفحه ( ايندکس: Pubmed )
دكتر احمدشاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده، رعنا اميري، محور اميري. مقايسه اثر 1000 و 10000 هپارين روي بلد گز وريد نافي.مجله عربستان سعودي. سال 2010 دوره 31 شماره 2 ص 209-208 ( ايندکس: Pubmed و IF 2008: 0.396 )
دکتر محبوبه نادري نسب، دکتر احمدشاه فرهت، پرستو تاج زاده، ستاره سروش، محور اميري. بررسي عوامل باکتريال در عفونت هاي بيمارستاني و عفونت هاي اکتسابي با استفاده از نتايج کشت خون در بخش نوزادان بيمارستان امام رضا مشهد. مجله عربستان صعودي سال 2007 دوره 28 شماره 5 ص 726-723. (ايندکس: , IF=0.3 pubmed)
دکتر احمد شاه فرهت ،دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمدرمضانی، محور امیری . اثر شیر خشت بر  هیپربیلیروبینمی نوزادان . مجله فارموکولوژی بین المللی سال 2006 دوره 2 شماره 4 ص 458-455. (ايندکس: , IF=2.156 pubmed)
دکتر اشرف محمدزاده ،  دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر حبیب ا… اسماعیلی . اثر شیر مادر و لانولین در درمان شقاق پستان . مجله پزشکی عربستان صعودی سال 2005 دوره  26 شماره 8 ص 1234-1231 . (ايندکس: , IF=0.3 pubmed)
دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر رامین ایرانپور . اثر کلوفیبرات در زردی نوزادان ترم سالم . مجله اطفال هند سال 2005 دوره 72 شماره 2 ص 126-123 . (ايندکس: pubmed)

ج) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح : (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب اله اسماعيلي، نيلوفر جوانروح. اثر پيشگيري کلوفيبرات در زردي نوزادان دو قلو کم وزن. مجله انگليسي تحقيقات دارويي. بهار 1393 دوره 4 شماره 7 ص 825-818 (ایندکس:  Chemical Abstract )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب اله اسماعيلي، رعنا اميري. اثر کلوفيبرات بر ميزان کلسترول و تري گليسريد سرم در نوزادان کم وزني که اينترلپيد دريافت کردند . مجله نوزادان ايران. پاييز 1392 دوره 4 شماره 3 ص 44-42 ( ايندکس: Embase )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، عباس عبدالهي، ابراهيم دستگردي، دکتر بنيادي. زردي و کمبود فاکتور 7 در نوزاد. مجله نوزادان ايران. پاييز 1392 دوره 4 شماره 3 ص 44-42 ( ايندکس: Embase )
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر سيد جواد سيدي، زينب نوربخش، مهريه رضايي. گزارش مورد  افزايش ويتامين D در يکه بچه دو ماهه. مجله نوزادان ايران. پاييز 1392 دوره 4 شماره 2 ص 40-38 ( ايندکس: Embase )
دکتر غلامرضا خادمي، دکتر فريده اخلاقي، دکتر عبدالکريم حامدي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر مسعود شاهابيان. ارزيابي نظرات کادر درماني جهت روش تشخيص هويت نوزادان در بدو تولد به شيوه اثر کف پا در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1390 . مجله زنان و مامايي و نازائي ايران سال 2012 دوره 15 شماره 12 ص 6-1 ( ايندکس: Scopus )
دکتر غلامرضا خادمي، مسعود رودي، دکتر احمدشاه فرهت، مسعود شاهابيان. آلودگي صوتي در بخش هاي مراقبت هاي ويژه و اورژانس. مجله گوش ، گلو، بيني و حنجره ايران سال 2011 دوره 23 شماره 4 سريال 65 ص 148-141 ( ايندکس: Scopus )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محسن جعفرزاده، ليلي حسن زاده، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. مزاياي مراقبت مادرانه آغوشي در نوزادان با وزن تولد کمتر از 2000 گرم. مجله جمهوري اسلامي ايران. سال 2011 دوره 25 شماره 1 ص 15-11 ( ايندکس: Scopus )
دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، سهيلا کربندي، دکتر حبيب ا… اسماعيلي، دکتر اشرف محمدزاده. اثر گوش کردن به موزيک لالايي بر پاسخ هاي فيزيولوژي و وزن گيري نوزادان نارس. مجله ی پزشکی نوزادان – پریناتال. سال 2010 دوره 3 شماره 2 ص 107 -103. (  ايندکس: Scopus)
دكتر اشرف محمدزاده، دكتر محسن جعفرزاده، دكتراحمدشاه فرهت، دكتر محمدرضا كرامتي، دكتر زهرا بديعي، دكتر حبيب ا… اسماعيلي، رعنا اميري. بررسی شیوع کمبود آنزیم G6PD درموالید زایشگاه های شهر مشهد. مجله ی پزشکی کلینیکی چین.  سال 2009 دوره 4شماره 8 ص 451-448 (ایندکس:  Chemical Abstract)
دكتر نصرت قائمي،دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسی توزیع فراوانی و علل هیپوگلیسمی در نوزادان بستری شده در بخش NICU بیمارستان امام رضا (ع). مجله ی پزشکی کلینیکی چین. سال 2009 دوره 4 شماره 6 ص 324-321. (ایندکس:  Chemical Abstract)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر لعیا ولایی، دکتر نیره خادم، دکتر خواجه دلوئی، دکتر پریزاده . ارتباط نوزادان با وزن تولد پایین و سطح سرمی مس در مادر. مجله ی پزشکی- کلینیکی چین. سال 2008 دوره 3 شماره 12 ص 690-685 . (ایندکس:  Chemical Abstract)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر میرزارحیمی، دکتر حبیب الله اسماعیلی،  رعنا امیری . اثرپرو فیلاکسی کلوفیبرات در زردی نوزادان کم وزن. مجله ی پزشکی کلینیکی چین.سال 2008 دوره 3 شماره 3 ص140-144. (ایندکس:  Chemical Abstract )
دكتر مجيد منصوري، دكتر احمدشاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده. بررسي ارتباط سطح خوني سرب مادران با تولد نوزادان كم وزن. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان،دوره چهاردهم،بهار 1388، صفحه 46-41 . (ايندکس: Scopus )

د) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح (ساير سايتهاي تخصصي)

دکتر احمدشاه فرهت، دکترآناهيتا عليزاده، دکتر اشرف محمدزاده، اکرم خدادادي، مهريه رضايي. آيا بيلروبين بند ناف ارزش پيشگويي کننده در هيپربيلي روبين پاتولوژي دارد. مجله نوزادان ايران. سال بهار 1392 دوره 4 شماره 1 ص 35-32
دکتر محمدرضا کرامتي،‌ دکتر اشرف محمدزاده،‌ دکتر احمدشاه فرهت. تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد. افق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني گناباد. سال 1389، دوره 16، شماره 1 ص 70-64 . (ايندکس: Index Copernicus )
دکتر احمد شاه فرهت، سهیلا کربندی، رعنا امیری، دکتر اشرف محمدزاده. تاثیر موسیقی بر تعداد تنفس و ضربان قلب نوزادان نارس. نشریه بهبود، فصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال دوازدهم، شماره سوم، پائیز 1387 ، صفحه 243-234 . (ايندکس: Index Copernicus )
رعنا اميري، دكتر احمدشاه فرهت، سهيلا كربندي، حبيب اله اسماعيلي، دكتر اشرف محمدزاده، الهه صديقي لويه. تاثير آواي لالايي بر درصد غلظت اشباع اكسي‍ژن خون در نوزادان نارس. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، زمستان 1387؛ دوره 15 شماره 4، صفحه 12-19. (ايندکس: Iran Medex )
دکتر نيره خادم،‌ دکتر احمدشاه فرهت‌، دکتر نيره قميان،‌ سميرا ابراهيم زاده. شيوع زايمان زودرس و عوارض آن در نوزادان مادران مبتلا به پره اکلامپسي در بيمارستان امام رضا(ع). مجله دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. زمستان سال 1386،‌ دوره هفتم،‌ شماره 4،‌صفحه 368- 374.
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت ،مهندس محمد واحدیان، محور امیری. مقایسه اثر تغذیه با پستان مادر و تغذیه با لوله بر میزان اشباع اکسیژن شریانی در نوزادان با وزن تولد کمتر از 1500 گرم.مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران. سال 1386 ، دوره چهارم، شماره 55 ، صفحه171-167 . (ايندکس: Index Copernicus )
دکتر محبوبه نادری نسب، دکتر احمدشاه فرهت، پرستو تاج زاده ، ستاره سروش، محور امیری، محمد واحدیان. بررسی عوامل باکتریال در عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای اکتسابی با استفاده از نتایج کشت خون در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) ، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور، آبان 1385، دوره 14، شماره 65، صفحه 76-69.
دکتر احمد شاه فرهت، دکتر علی خاکشور، دکتر ژیلا شیخی. مقایسه تغذیه مداوم و متناوب در نوزادان کم وزن تغذیه شده با شیر مادر در NICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سال 1385 دوره 24 شماره 3 ص 262-257 .
دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر سيد علي جعفري،‌ دکتر حجت ا.. احتشام منش. گزارش يك مورد نادر در رفتگي آرنج نوزاد بدليل تروماي زايماني . مجله دانشگاه  علوم پزشكي رفسنجان . 1385 ؛ 5 : 130-129
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محمد جواد پریزاده، دکتر محمد بلالی مود ،دکتر غلامرضا خادمی. مطالعه سطح سرب خون در کودکان 1 تا 7 ساله مراجعه کننده به بخش اورژانس اطفال بيمارستان امام رضا (ع)  مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1384 ؛ 48 : 408-405 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمد زاده، دکتر محمد رمضاني، محور اميري. اثر شير خشت بر هایپر بیلیروبینمی غير مستقيم . مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران 1384 ؛ 12 : 98-93 .
دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر بهزاد علیزاده ، محور امیری . اثر وضعیت مراقبت نوزادان کم وزن سالم بر اشباع اکسیژن شریانی . مجله دانشکده پزشکی مشهد . سال 1384 دوره 48 شماره 87 ص 88-85 . ( ايندکس: Emro)
دکتر اشرف محمد زاده ، دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر رامين ايران پور. اثر كلو فيبرات روي كاهش زردي نوزادان سالم – مجله دانشکده پزشكي مشهد . 1383 ؛ 46 (82) : 82-77 ( ايندکس: Emro)
دکتر فاطمه ناصری ، دکتر غلامعلی معموری ، دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمد شاه فرهت . تاثیر کلسیم و فسفر درکاهش استئوپنی نوزادان نارس . مجله دانشکده پزشکی مشهد . سال 1383 دوره 47 شماره 83 ص 44-37 . ( ايندکس: Emro)
دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر فاطمه ناصری . اثر اریتروپوئتین در درمان آنمی نارسی . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و خدمات بهداشتی درمانی همدان . سال 1383 دوره 11 شماره 2  ص 9-5 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت، محور اميري. رابطه فاکتورهای مادری و میزان موفقیت شیردهی با شیر مادر قبل از ترخیص از بیمارستان در مادران با نوزادان کم وزن – مجله دانشکده پزشکی مشهد ، 1383، 47: 267-263. ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت ، محمد ا…داد. بررسی عوامل مرتبط با‌ هيپرناترمي در نوزادان مراجعه کننده به  بيمارستان امام رضا (ع) در سال 77-78 ، مجله دانشکده پزشكي مشهد،  سال 1381 ، 75 : 1117-122. ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت ، محمد تركمن. گزارش یک مورد H E M I FA S CIAL  MICROSOMIA  ، مجله اسرار از دانشكده علوم پزشكي سبزوار 1380 ؛ 8 : 71-75.
دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر فرح كياني. مطالعه اثر کسوف روي بيلي روبين سرم نوزادان ، مجله دانشکده  پزشكي مشهد ،1380 ؛ 72 : 1-3 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت. بررسی همه گیری بیماری آبله مرغان در كودكان مجتمع شهيد هاشمي نژاد مشهد ، مجله اسرار از دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 1379 ؛ 3 : 39-44
دکتر احمدشاه فرهت. درمان گرا نولوم نافی نوزادان با نمك طعام ، مجله دانشکده پزشكي مشهد 1379 ؛ 67 : 105-108 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت، محمد  ا… داد.  گزارش يك مورد نادر CHYLOTHORAX در نوزادان – مجله اسرار از دانشكده علوم پزشكي سبزوار ، 1378 ؛ 3 : 141-145 .
دکتر احمدشاه فرهت ، محمود ملک نژاد. گزارش دو مورد اسپونديلوكاستال دیسپلازی  ، مجله دانشکده پزشكي مشهد ، 1378؛ 128 :65-131.  ( ايندکس: Emro)
دکتر غلامعلي معموري، دکتر احمدشاه فرهت. تزريق وريدي ايمونو گلوبولين در نوزادان نارس .    مجله  بيماريهاي كودكان  ايران  1377   ؛ 6 : 129-138.
دکتر غلامعلي معموري، دکتر احمدشاه فرهت. گزارش یک مورد نادر سندرم کلیپل ترنونه ، مجله دانشکده پزشكي مشهد ، 1376 ؛ 70 : 109-113 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر غلامعلي معموري. سندرم تريگونو سفالي  مروری بر مقالات و گزارش یک مورد . مجله دانشکده پزشكي مشهد ،1376 ؛ 56 : 112-116 . ( ايندکس: Emro)

هـ) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي اندكس نشده:

دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر مهدي بلالي مود، دکتر غلامرضا فعال، دکتر رامين ايران پور، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. آيا سطح سلنيوم بند ناف با بيماري ديسترس تنفسي ارتباط دارد. مجله نوزادان ايران. سال بهار 1391 دوره 1 شماره 3 ص 28-24
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر غلامرضا فعال. زنده ماندن نوزاد بعد از 9 روز بدون تغذيه. مجله نوزادان ايران. سال بهار 1391 دوره 1 شماره 3 ص 28-24
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر علي خاکشور، دکتر ژيلا حسيني. مقايسه تغذيه مداوم و متناوب در نوزادان کم وزن تغذيه شده با شير مادر در NICU بيمارستان امام رضا (ع)مشهد. مجله نوزادان ايران. سال 2011 دوره 2 شماره 2 ص 11-8
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. اثر کارنتين خوراکي روي هيپوگليسمي، آپنه و سپتي سمي در نوزادان خيلي کم وزن. مجله نوزادان ايران. سال 2011 دوره 2 شماره 2 ص 21-18
دکتر رضا سعيدي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محبوبه غلامي رباط سنگي. ارزيابي اثر ايمنوگلبولين داخل وريدي بر سپسيس در نوزادان زودرس. مجله نوزادان ايران. سال 2011 دوره 2 شماره 2 ص 25-22
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر وحيد مشايخي، دکتر رضا مهدوي، دکتر نويد دقيقي. درمان زگيل تناسلي بزرگ در نوزادان از طريق سرما درماني. مجله نوزادان ايران. سال 2011 دوره 2 شماره 2 ص 49-46. (case report)
دکتر احمدشاه فرهت، مژگان ميرزائيان، هادي ميرزائيان هلوب، دکتر اشرف محمدزاده. بررسي سطح دکوزانوئيک اسيد در شير مادران داراي رژيم غذايي پر ماهي و کم ماهي. مجله نوزادان ايران. سال 2010 دوره 1 شماره 1 ص 37-34
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر لعیا ولایی، دکتر نیره خادم، دکتر خواجه دلوئی، دکتر پریزاده . ارتباط نوزادان با وزن تولد پایین و سطح سرمی سلنیوم در مادر. مجله ی پزشکی نوزادان – پریناتال. سال 2009 دوره 2 شماره 2 ص 107 -103
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر نعمت ا.. مختاری، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا امیری، دکتر حبیب ا… اسماعیلی. وزن تولد و خطر اختلالات شنوایی در دوران کودکی. مجله جمهوری اسلامی ایران. سال 2009 دوره 23 شماره 2 ص 74-70

سوابق اجرایی و اداری

کتاب های منتشر شده 
كتب تأليف/ ترجمه شده 
الف) كتب تأليف شده:
1) دکتر اشرف محمدزاده و همکاران. بيماري هاي کليه و ادراري تناسلي در نوزادان، چاپ اول، انتشارات نشر تک، مشهد سال 1391 ( تاييد شوراي انتشارات دانشگاه)
2) دکتر حسن بسکابادي و همکاران. شير مادر گوهر بي همتا، چاپ اول، انتشارات قاف مشهد الرضا، مشهد، سال 1389.
3) دکتر احمدشاه فرهت،‌دکتر اشرف محمدزاده و جمعي از اساتيد دانشگاه. مراقبت هاي ويژه در بيماري هاي نوزادان و کودکان، (جلد1) ، چاپ اول، انتشارات خانه پژوهش، مشهد، سال 1389 .
4) دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده و سایر نویسندگان. نقش ورزش در بیماری های شایع کودکان، (جلد1) ، چاپ اول، انتشارات خانه پژوهش، مشهد، سال 1388 .
5) دکتر محمدرضا مجدی، دکتر خلیل فریور، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر رضا سعیدی، ملیحه سالک، محور امیری، شیما دین پرور.تغذیه با شیر مادر در نوزادان و شیرخواران، (جلد1) ، چاپ اول،چاپخانه کتيبه، مشهد، سال 1388.
6) دکتر احمدشاه فرهت. تغذیه در بیماری های کودکان. (جلد1) ،.چاپ اول. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد معاونت پژوهشی. سال 1387 .
7) دکتر احمدشاه فرهت،فاطمه مظفرنژاد ،فرحناز حسینی طباطبائی.پرورش و نگهداری نوزادان و کودکان. (جلد1) ، چاپ اول، به نشر انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد ، سال 1387 .
8) دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت. مراقبت از بيماري هاي تنفسي نوزادان. (جلد1) ، چاپ اول، انتشارات خانه پ‍‍ژوهش، مشهد، سال 1387 .
9) کولستاز یا هیپربیلیروبینمی در نوزادان برای کمک به تکمیل کتاب راهنمای نوزادان در اولین همایش انجمن علمی پریناتولوژی ایران در تاریخ 5/4/86 لغایت 8/4/86در تالار امام خمینی ، مجتمع بیمارستانی امام خمینی.
10) دکتر احمدشاه فرهت،دکتر محسن رجعتی حقی. پرورش و نگهداری كودكان در اولین سال زندگي (جلد1)، چاپ اول، انتشارات همدل، سال 1385.
11) درسنامه نوزادان – انتشارات دانشگاه فردوسي – مشهد 1385 
12) دکتر احمدشاه فرهت،دکتر رضا سعیدی،دکتر اشرف محمدزاده . معاینه،تشخیص و درمان بیماری های نوزادان . (جلد1) ، چاپ اول .انتشارات دانشکده علوم پزشکی مشهد ، سال1385 
13) دکتر احمدشاه فرهت،دکتر محمدعلی یگانه. مايع درماني تزريقي در نوزادان وكودكان (علمی و عملی). (جلد1) ، چاپ اول، انتشارات آوا تهران، زمستان 1374.

ب) كتب ترجمه شده:

1. تامس رایت هیل، کنت یلیت . 1943-م . دارو درماني از تئوری تا عمل در تغذيه با شیر مادر . ترجمه ي دکتر احمد شاه فرهت،دکتر رضا سعیدی،دکتر اشرف محمدزاده،خانم محور امیری چاپ اول.انتشارات همدل ، سال 1386 
2. تدابیر درمانی در اسهال (برای پزشکان و کارکنان رده های بالای بهداشت)تالیف: سازمان جهانی بهداشت. ترجمه ي دکتر احمدشاه فرهت. چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، پاييز1384.
3. اصول کاربردی مایع درمانی و اسهال در نوزادان و کودکان. ترجمه ي دکتر احمدشاه فرهت،دکتر محمدعلی یگانه . چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ، نشر طبیب تهران، بهار 1378 .
4. تدابیر درمانی اسهال( ترجمه کتاب معتبر و توصیه شده جدید سازمان جهانی بهداشت ). ترجمه ي دکتر محمدعلی یگانه(گروه ترجمه کمیته تحقیقاتی دانشجویی) زیر نظر دکتر احمدشاه فرهت. چاپ اول، انتشارات شرکت تعاونی رابطین بهداشت بانوان ، بهار 1375.
ج) ويراستاري کتاب:
1. ريچارد والکر. بدن شما ( بدن چگونه يک روز را با بيماري مي گذراند؟). ترجمه فاطمه مظفر نژاد. ويراستار علمي دکتر احمدشاه فرهت. چاپ اول. انتشارات عروج انديشه، سال 1389