پرسش و پاسخ

در این بخش، سوالات متداول پدر و مادرهای نوزادان در خصوص بیماریها یا شک و شبهه به بیماری نوزادان آورده شده که میتوانید از آن استفاده کنید.