عضویت در کمیته های علمی

 1. دبير اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد ، 9-7 اسفند ماه 1391 مشهد با حکم شماره 230700/91 مورخ 11/5/91 رئيس دانشگاه جناب آقاي دکتر محمود شبستري
2. دبير کارگاه احياي نوزاد 25/8/90
3. دبير کارگاه آموزش مربي احياي نوزاد بيمارستان 17 شهريور 28-27 مهر 1390
4. رئیس انجمن نوزادان شمال شرق ایران 28/1/90
5. دبير علمي اولين همايش سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان آذرماه 89
6. دبير اولين همايش سراسري نقش ورزش در سلامت كودكان آبان ماه 1388
7. دبیر اولين همایش سراسری تغذیه نوزادان و کودکان در مرداد ماه 1387
8. معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) سال 1385 تا کنون
9. رياست بخش N I C U بيمارستان فوق تخصصي رضوي –مشهد از سال 1384- 1379
10. مسئول آموزش رزیدنتهای تخصصی بیماریهای کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سال 1382-
11. رياست درمانگاه كارخانه شهر تويسركان استان همدان 1363-1362
12. معاونت فنی ریاست بهداری در شهر تويسركان استان همدان -1364   

افتخارات

الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح  (ISI)


سيد محمد پريزاده، اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، لعيا ولايي، محمد خواجه دلوئي، غلامرضا فعال. سطح سرمي منيزيم مادر و وزن کم نوزاد. مجله بين المللي طب پيشگيري. آذر 1392 (2013) دوره 4 شماره 12 ص 1476-1479 .
نيره خادم، اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، لعيا ولايي، محمد خواجه دلوئي، سيد محمدرضا پريزاده. بررسی ارتباط میان سطح سرمی روی مادر و تولد نوزاد کم وزن. مجله ی پزشکی هلال احمر ایران . سال 2012 دوره 14 شماره 4 ص 244-240 . (ایندکس: ISI و IF 2010=0.36).
دکتر اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، حبيب اله اسماعيلي، سوزان شيران زايي. بررسی توزیع فراوانی بروز و فاکتورهای خطر هیپوسپادیاس در يک بيمارستان خصوصي در شمال شرق ايران. مجله کودکان ايران، سال 90 (2011)، دوره 21 ، شماره 4 ص 501-497 (IF= 0.148)
 دکتر محمدرضا کرامتي،‌ دکتر اشرف محمدزاده،‌ دکتر احمدشاه فرهت، دکتر رامين صادقي. تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد. مجله ی بین المللی هماتولوژی و آنکولوژی . سال 2011 دوره 21 شماره 2 ص 105-101 (ایندکس: ISI ، IF=0.101).
دکتر جهان هاشمي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر بهشتيان. فيبروديسپلازي اوسيفيکان پيشرونده: گزارش مورد و مرور مقالات. مجله راديولوژي ايران سال 2011 دوره 8 شماره 2 ص 117-113  (ایندکس: ISI ، IF=0. 08).
دكتر اشرف محمدزاده، دكتر اكبر درخشان، دكتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دكتر حبيب ا... اسماعيلي. شيوع اختلالات بينايي در كودكان ورود به مدرسه كه وزن تولد پايين و طبيعي داشتند . مجله كودكان ايران . سال 2009 دوره 19 شماره 3 ص 276-271 ( ايندكس: ISI)
دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، حبيب ا... اسماعيلي، سپيده باقري. اثر درماني كلوفيبرات در زردي نوزادان كم وزن. مجله ی بین المللی هماتولوژی و آنکولوژی . سال 2009 دوره 19 شماره 2 ص 105-100 (ایندکس: ISI).
دکتر احمد شاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، مقایسه اثر 2 ساعته و 24 ساعته پودر نمک در درمان گرانولوم نافی . مجله ی پزشکی هلال احمر ایران . سال 2008 دوره 10 شماره 4 ص 269-267 . (ایندکس: ISI).
دکتر محسن جعفرزاده، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر محمدرضا کرامتی،دکتر محمد خواجه دلوئی . مقایسه اثر ویتامین K خوراکی و عضلانی روی PT و APTT در نوزادان. مجله ی بین المللی هماتولوژی و آنکولوژی . سال 2008 دوره 18 شماره 2 ص 74-78 (ایندکس: ISI).
دکتراحمدشاه فرهت، دکتر محمد جواد پریزاده ،  دکتر غلامرضا خادمی ، دکتر مهدی بلالی مود. سطح خونی سرب در کودکان 1 تا 6 ساله در شهر مشهد، مجله ی سم شناسی بالینی سال 2007 دوره 45 شماره 7 ص 813-812 (ایندکس: ISI، IF=1.091).
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر سید محمد پریزاده، دکتر مهدی بلالی، دکتر غلامرضا خادمی. مقایسه سطح خونی سرب در کودکان 1 تا 7 ساله با یا بدون تشنج. مجله ی نورروساینس 2005 دوره 10 شماره 3 ص 210-212 (ایندکس: ISI).


 

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح  (Index Medicus, Pubmed, Medline)


دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. پيش آگهي اختلالات بينايي، شنوايي، گفتاري و آمادگي تحصيلي کودکان سن مدرسه با وزن تولد پايين با وزن تولد طبيعي در مشهد. مجله اکتا مديکال ايران، سال 89 دوره 49 شماره 1ص 32-28 (ايندکس: pubmed)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا.. اسماعيلي. اثر وزن تولد و شرايط اقتصادي –اجتماعي روي رشد کودکان مشهد. مجله ي بين امللي کودکان ،23 جون سال 2010 ، ID مقاله 705382 ، 5 صفحه ( ايندکس: Pubmed )
دكتر احمدشاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده، رعنا اميري، محور اميري. مقايسه اثر 1000 و 10000 هپارين روي بلد گز وريد نافي.مجله عربستان سعودي. سال 2010 دوره 31 شماره 2 ص 209-208 ( ايندکس: Pubmed و IF 2008: 0.396 )
دکتر محبوبه نادري نسب، دکتر احمدشاه فرهت، پرستو تاج زاده، ستاره سروش، محور اميري. بررسي عوامل باکتريال در عفونت هاي بيمارستاني و عفونت هاي اکتسابي با استفاده از نتايج کشت خون در بخش نوزادان بيمارستان امام رضا مشهد. مجله عربستان صعودي سال 2007 دوره 28 شماره 5 ص 726-723. (ايندکس: , IF=0.3 pubmed)
دکتر احمد شاه فرهت ،دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمدرمضانی، محور امیری . اثر شیر خشت بر  هیپربیلیروبینمی نوزادان . مجله فارموکولوژی بین المللی سال 2006 دوره 2 شماره 4 ص 458-455. (ايندکس: , IF=2.156 pubmed)
دکتر اشرف محمدزاده ،  دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر حبیب ا... اسماعیلی . اثر شیر مادر و لانولین در درمان شقاق پستان . مجله پزشکی عربستان صعودی سال 2005 دوره  26 شماره 8 ص 1234-1231 . (ايندکس: , IF=0.3 pubmed)
دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر رامین ایرانپور . اثر کلوفیبرات در زردی نوزادان ترم سالم . مجله اطفال هند سال 2005 دوره 72 شماره 2 ص 126-123 . (ايندکس: pubmed)


 

ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح : (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)


دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب اله اسماعيلي، نيلوفر جوانروح. اثر پيشگيري کلوفيبرات در زردي نوزادان دو قلو کم وزن. مجله انگليسي تحقيقات دارويي. بهار 1393 دوره 4 شماره 7 ص 825-818 (ایندکس:  Chemical Abstract )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب اله اسماعيلي، رعنا اميري. اثر کلوفيبرات بر ميزان کلسترول و تري گليسريد سرم در نوزادان کم وزني که اينترلپيد دريافت کردند . مجله نوزادان ايران. پاييز 1392 دوره 4 شماره 3 ص 44-42 ( ايندکس: Embase )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، عباس عبدالهي، ابراهيم دستگردي، دکتر بنيادي. زردي و کمبود فاکتور 7 در نوزاد. مجله نوزادان ايران. پاييز 1392 دوره 4 شماره 3 ص 44-42 ( ايندکس: Embase )
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر سيد جواد سيدي، زينب نوربخش، مهريه رضايي. گزارش مورد  افزايش ويتامين D در يکه بچه دو ماهه. مجله نوزادان ايران. پاييز 1392 دوره 4 شماره 2 ص 40-38 ( ايندکس: Embase )
دکتر غلامرضا خادمي، دکتر فريده اخلاقي، دکتر عبدالکريم حامدي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر مسعود شاهابيان. ارزيابي نظرات کادر درماني جهت روش تشخيص هويت نوزادان در بدو تولد به شيوه اثر کف پا در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1390 . مجله زنان و مامايي و نازائي ايران سال 2012 دوره 15 شماره 12 ص 6-1 ( ايندکس: Scopus )
دکتر غلامرضا خادمي، مسعود رودي، دکتر احمدشاه فرهت، مسعود شاهابيان. آلودگي صوتي در بخش هاي مراقبت هاي ويژه و اورژانس. مجله گوش ، گلو، بيني و حنجره ايران سال 2011 دوره 23 شماره 4 سريال 65 ص 148-141 ( ايندکس: Scopus )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محسن جعفرزاده، ليلي حسن زاده، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. مزاياي مراقبت مادرانه آغوشي در نوزادان با وزن تولد کمتر از 2000 گرم. مجله جمهوري اسلامي ايران. سال 2011 دوره 25 شماره 1 ص 15-11 ( ايندکس: Scopus )
دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، سهيلا کربندي، دکتر حبيب ا... اسماعيلي، دکتر اشرف محمدزاده. اثر گوش کردن به موزيک لالايي بر پاسخ هاي فيزيولوژي و وزن گيري نوزادان نارس. مجله ی پزشکی نوزادان – پریناتال. سال 2010 دوره 3 شماره 2 ص 107 -103. (  ايندکس: Scopus)
دكتر اشرف محمدزاده، دكتر محسن جعفرزاده، دكتراحمدشاه فرهت، دكتر محمدرضا كرامتي، دكتر زهرا بديعي، دكتر حبيب ا... اسماعيلي، رعنا اميري. بررسی شیوع کمبود آنزیم G6PD درموالید زایشگاه های شهر مشهد. مجله ی پزشکی کلینیکی چین.  سال 2009 دوره 4شماره 8 ص 451-448 (ایندکس:  Chemical Abstract)
دكتر نصرت قائمي،دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسی توزیع فراوانی و علل هیپوگلیسمی در نوزادان بستری شده در بخش NICU بیمارستان امام رضا (ع). مجله ی پزشکی کلینیکی چین. سال 2009 دوره 4 شماره 6 ص 324-321. (ایندکس:  Chemical Abstract)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر لعیا ولایی، دکتر نیره خادم، دکتر خواجه دلوئی، دکتر پریزاده . ارتباط نوزادان با وزن تولد پایین و سطح سرمی مس در مادر. مجله ی پزشکی- کلینیکی چین. سال 2008 دوره 3 شماره 12 ص 690-685 . (ایندکس:  Chemical Abstract)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر میرزارحیمی، دکتر حبیب الله اسماعیلی،  رعنا امیری . اثرپرو فیلاکسی کلوفیبرات در زردی نوزادان کم وزن. مجله ی پزشکی کلینیکی چین.سال 2008 دوره 3 شماره 3 ص140-144. (ایندکس:  Chemical Abstract )
دكتر مجيد منصوري، دكتر احمدشاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده. بررسي ارتباط سطح خوني سرب مادران با تولد نوزادان كم وزن. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان،دوره چهاردهم،بهار 1388، صفحه 46-41 . (ايندکس: Scopus )


 

د) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح (ساير سايت‎هاي تخصصي)


دکتر احمدشاه فرهت، دکترآناهيتا عليزاده، دکتر اشرف محمدزاده، اکرم خدادادي، مهريه رضايي. آيا بيلروبين بند ناف ارزش پيشگويي کننده در هيپربيلي روبين پاتولوژي دارد. مجله نوزادان ايران. سال بهار 1392 دوره 4 شماره 1 ص 35-32
دکتر محمدرضا کرامتي،‌ دکتر اشرف محمدزاده،‌ دکتر احمدشاه فرهت. تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد. افق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني گناباد. سال 1389، دوره 16، شماره 1 ص 70-64 . (ايندکس: Index Copernicus )
دکتر احمد شاه فرهت، سهیلا کربندی، رعنا امیری، دکتر اشرف محمدزاده. تاثیر موسیقی بر تعداد تنفس و ضربان قلب نوزادان نارس. نشریه بهبود، فصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال دوازدهم، شماره سوم، پائیز 1387 ، صفحه 243-234 . (ايندکس: Index Copernicus )
رعنا اميري، دكتر احمدشاه فرهت، سهيلا كربندي، حبيب اله اسماعيلي، دكتر اشرف محمدزاده، الهه صديقي لويه. تاثير آواي لالايي بر درصد غلظت اشباع اكسي‍ژن خون در نوزادان نارس. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، زمستان 1387؛ دوره 15 شماره 4، صفحه 12-19. (ايندکس: Iran Medex )
دکتر نيره خادم،‌ دکتر احمدشاه فرهت‌، دکتر نيره قميان،‌ سميرا ابراهيم زاده. شيوع زايمان زودرس و عوارض آن در نوزادان مادران مبتلا به پره اکلامپسي در بيمارستان امام رضا(ع). مجله دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. زمستان سال 1386،‌ دوره هفتم،‌ شماره 4،‌صفحه 368- 374.
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت ،مهندس محمد واحدیان، محور امیری. مقایسه اثر تغذیه با پستان مادر و تغذیه با لوله بر میزان اشباع اکسیژن شریانی در نوزادان با وزن تولد کمتر از 1500 گرم.مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران. سال 1386 ، دوره چهارم، شماره 55 ، صفحه171-167 . (ايندکس: Index Copernicus )
دکتر محبوبه نادری نسب، دکتر احمدشاه فرهت، پرستو تاج زاده ، ستاره سروش، محور امیری، محمد واحدیان. بررسی عوامل باکتریال در عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای اکتسابی با استفاده از نتایج کشت خون در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) ، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور، آبان 1385، دوره 14، شماره 65، صفحه 76-69.
دکتر احمد شاه فرهت، دکتر علی خاکشور، دکتر ژیلا شیخی. مقایسه تغذیه مداوم و متناوب در نوزادان کم وزن تغذیه شده با شیر مادر در NICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سال 1385 دوره 24 شماره 3 ص 262-257 .
دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر سيد علي جعفري،‌ دکتر حجت ا.. احتشام منش. گزارش يك مورد نادر در رفتگي آرنج نوزاد بدليل تروماي زايماني . مجله دانشگاه  علوم پزشكي رفسنجان . 1385 ؛ 5 : 130-129
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محمد جواد پریزاده، دکتر محمد بلالی مود ،دکتر غلامرضا خادمی. مطالعه سطح سرب خون در کودکان 1 تا 7 ساله مراجعه کننده به بخش اورژانس اطفال بيمارستان امام رضا (ع)  مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1384 ؛ 48 : 408-405 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمد زاده، دکتر محمد رمضاني، محور اميري. اثر شير خشت بر هایپر بیلیروبینمی غير مستقيم . مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران 1384 ؛ 12 : 98-93 .
دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر بهزاد علیزاده ، محور امیری . اثر وضعیت مراقبت نوزادان کم وزن سالم بر اشباع اکسیژن شریانی . مجله دانشکده پزشکی مشهد . سال 1384 دوره 48 شماره 87 ص 88-85 . ( ايندکس: Emro)
دکتر اشرف محمد زاده ، دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر رامين ايران پور. اثر كلو فيبرات روي كاهش زردي نوزادان سالم – مجله دانشکده پزشكي مشهد . 1383 ؛ 46 (82) : 82-77 ( ايندکس: Emro)
دکتر فاطمه ناصری ، دکتر غلامعلی معموری ، دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمد شاه فرهت . تاثیر کلسیم و فسفر درکاهش استئوپنی نوزادان نارس . مجله دانشکده پزشکی مشهد . سال 1383 دوره 47 شماره 83 ص 44-37 . ( ايندکس: Emro)
دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر فاطمه ناصری . اثر اریتروپوئتین در درمان آنمی نارسی . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و خدمات بهداشتی درمانی همدان . سال 1383 دوره 11 شماره 2  ص 9-5 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت، محور اميري. رابطه فاکتورهای مادری و میزان موفقیت شیردهی با شیر مادر قبل از ترخیص از بیمارستان در مادران با نوزادان کم وزن – مجله دانشکده پزشکی مشهد ، 1383، 47: 267-263. ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت ، محمد ا…داد. بررسی عوامل مرتبط با‌ هيپرناترمي در نوزادان مراجعه کننده به  بيمارستان امام رضا (ع) در سال 77-78 ، مجله دانشکده پزشكي مشهد،  سال 1381 ، 75 : 1117-122. ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت ، محمد تركمن. گزارش یک مورد H E M I FA S CIAL  MICROSOMIA  ، مجله اسرار از دانشكده علوم پزشكي سبزوار 1380 ؛ 8 : 71-75.
دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر فرح كياني. مطالعه اثر کسوف روي بيلي روبين سرم نوزادان ، مجله دانشکده  پزشكي مشهد ،1380 ؛ 72 : 1-3 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت. بررسی همه گیری بیماری آبله مرغان در كودكان مجتمع شهيد هاشمي نژاد مشهد ، مجله اسرار از دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 1379 ؛ 3 : 39-44
دکتر احمدشاه فرهت. درمان گرا نولوم نافی نوزادان با نمك طعام ، مجله دانشکده پزشكي مشهد 1379 ؛ 67 : 105-108 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت، محمد  ا… داد.  گزارش يك مورد نادر CHYLOTHORAX در نوزادان - مجله اسرار از دانشكده علوم پزشكي سبزوار ، 1378 ؛ 3 : 141-145 .
دکتر احمدشاه فرهت ، محمود ملک نژاد. گزارش دو مورد اسپونديلوكاستال دیسپلازی  ، مجله دانشکده پزشكي مشهد ، 1378؛ 128 :65-131.  ( ايندکس: Emro)
دکتر غلامعلي معموري، دکتر احمدشاه فرهت. تزريق وريدي ايمونو گلوبولين در نوزادان نارس .    مجله  بيماريهاي كودكان  ايران  1377   ؛ 6 : 129-138.
دکتر غلامعلي معموري، دکتر احمدشاه فرهت. گزارش یک مورد نادر سندرم کلیپل ترنونه ، مجله دانشکده پزشكي مشهد ، 1376 ؛ 70 : 109-113 . ( ايندکس: Emro)
دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر غلامعلي معموري. سندرم تريگونو سفالي  مروری بر مقالات و گزارش یک مورد . مجله دانشکده پزشكي مشهد ،1376 ؛ 56 : 112-116 . ( ايندکس: Emro)


هـ) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي اندكس نشده:


دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر مهدي بلالي مود، دکتر غلامرضا فعال، دکتر رامين ايران پور، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. آيا سطح سلنيوم بند ناف با بيماري ديسترس تنفسي ارتباط دارد. مجله نوزادان ايران. سال بهار 1391 دوره 1 شماره 3 ص 28-24
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر غلامرضا فعال. زنده ماندن نوزاد بعد از 9 روز بدون تغذيه. مجله نوزادان ايران. سال بهار 1391 دوره 1 شماره 3 ص 28-24
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر علي خاکشور، دکتر ژيلا حسيني. مقايسه تغذيه مداوم و متناوب در نوزادان کم وزن تغذيه شده با شير مادر در NICU بيمارستان امام رضا (ع)مشهد. مجله نوزادان ايران. سال 2011 دوره 2 شماره 2 ص 11-8
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. اثر کارنتين خوراکي روي هيپوگليسمي، آپنه و سپتي سمي در نوزادان خيلي کم وزن. مجله نوزادان ايران. سال 2011 دوره 2 شماره 2 ص 21-18
دکتر رضا سعيدي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محبوبه غلامي رباط سنگي. ارزيابي اثر ايمنوگلبولين داخل وريدي بر سپسيس در نوزادان زودرس. مجله نوزادان ايران. سال 2011 دوره 2 شماره 2 ص 25-22
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر وحيد مشايخي، دکتر رضا مهدوي، دکتر نويد دقيقي. درمان زگيل تناسلي بزرگ در نوزادان از طريق سرما درماني. مجله نوزادان ايران. سال 2011 دوره 2 شماره 2 ص 49-46. (case report)
دکتر احمدشاه فرهت، مژگان ميرزائيان، هادي ميرزائيان هلوب، دکتر اشرف محمدزاده. بررسي سطح دکوزانوئيک اسيد در شير مادران داراي رژيم غذايي پر ماهي و کم ماهي. مجله نوزادان ايران. سال 2010 دوره 1 شماره 1 ص 37-34
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر لعیا ولایی، دکتر نیره خادم، دکتر خواجه دلوئی، دکتر پریزاده . ارتباط نوزادان با وزن تولد پایین و سطح سرمی سلنیوم در مادر. مجله ی پزشکی نوزادان – پریناتال. سال 2009 دوره 2 شماره 2 ص 107 -103
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر نعمت ا.. مختاری، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا امیری، دکتر حبیب ا... اسماعیلی. وزن تولد و خطر اختلالات شنوایی در دوران کودکی. مجله جمهوری اسلامی ایران. سال 2009 دوره 23 شماره 2 ص 74-70

سوابق اجرایی و اداری

کتاب های منتشر شده
كتب تأليف/ ترجمه شده
الف) كتب تأليف شده:
1) دکتر اشرف محمدزاده و همکاران. بيماري هاي کليه و ادراري تناسلي در نوزادان، چاپ اول، انتشارات نشر تک، مشهد سال 1391 ( تاييد شوراي انتشارات دانشگاه)
2) دکتر حسن بسکابادي و همکاران. شير مادر گوهر بي همتا، چاپ اول، انتشارات قاف مشهد الرضا، مشهد، سال 1389.
3) دکتر احمدشاه فرهت،‌دکتر اشرف محمدزاده و جمعي از اساتيد دانشگاه. مراقبت هاي ويژه در بيماري هاي نوزادان و کودکان، (جلد1) ، چاپ اول، انتشارات خانه پژوهش، مشهد، سال 1389 .
4) دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده و سایر نویسندگان. نقش ورزش در بیماری های شایع کودکان، (جلد1) ، چاپ اول، انتشارات خانه پژوهش، مشهد، سال 1388 .
5) دکتر محمدرضا مجدی، دکتر خلیل فریور، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر رضا سعیدی، ملیحه سالک، محور امیری، شیما دین پرور.تغذیه با شیر مادر در نوزادان و شیرخواران، (جلد1) ، چاپ اول،چاپخانه کتيبه، مشهد، سال 1388.
6) دکتر احمدشاه فرهت. تغذیه در بیماری های کودکان. (جلد1) ،.چاپ اول. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد معاونت پژوهشی. سال 1387 .
7) دکتر احمدشاه فرهت،فاطمه مظفرنژاد ،فرحناز حسینی طباطبائی.پرورش و نگهداری نوزادان و کودکان. (جلد1) ، چاپ اول، به نشر انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد ، سال 1387 .
8) دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت. مراقبت از بيماري هاي تنفسي نوزادان. (جلد1) ، چاپ اول، انتشارات خانه پ‍‍ژوهش، مشهد، سال 1387 .
9) کولستاز یا هیپربیلیروبینمی در نوزادان برای کمک به تکمیل کتاب راهنمای نوزادان در اولین همایش انجمن علمی پریناتولوژی ایران در تاریخ 5/4/86 لغایت 8/4/86در تالار امام خمینی ، مجتمع بیمارستانی امام خمینی.
10) دکتر احمدشاه فرهت،دکتر محسن رجعتی حقی. پرورش و نگهداری كودكان در اولین سال زندگي (جلد1)، چاپ اول، انتشارات همدل، سال 1385.
11) درسنامه نوزادان - انتشارات دانشگاه فردوسي – مشهد 1385
12) دکتر احمدشاه فرهت،دکتر رضا سعیدی،دکتر اشرف محمدزاده . معاینه،تشخیص و درمان بیماری های نوزادان . (جلد1) ، چاپ اول .انتشارات دانشکده علوم پزشکی مشهد ، سال1385
13) دکتر احمدشاه فرهت،دکتر محمدعلی یگانه. مايع درماني تزريقي در نوزادان وكودكان (علمی و عملی). (جلد1) ، چاپ اول، انتشارات آوا تهران، زمستان 1374.

ب) كتب ترجمه شده:

1. تامس رایت هیل، کنت یلیت . 1943-م . دارو درماني از تئوری تا عمل در تغذيه با شیر مادر . ترجمه ي دکتر احمد شاه فرهت،دکتر رضا سعیدی،دکتر اشرف محمدزاده،خانم محور امیری چاپ اول.انتشارات همدل ، سال 1386
2. تدابیر درمانی در اسهال (برای پزشکان و کارکنان رده های بالای بهداشت)تالیف: سازمان جهانی بهداشت. ترجمه ي دکتر احمدشاه فرهت. چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، پاييز1384.
3. اصول کاربردی مایع درمانی و اسهال در نوزادان و کودکان. ترجمه ي دکتر احمدشاه فرهت،دکتر محمدعلی یگانه . چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ، نشر طبیب تهران، بهار 1378 .
4. تدابیر درمانی اسهال( ترجمه کتاب معتبر و توصیه شده جدید سازمان جهانی بهداشت ). ترجمه ي دکتر محمدعلی یگانه(گروه ترجمه کمیته تحقیقاتی دانشجویی) زیر نظر دکتر احمدشاه فرهت. چاپ اول، انتشارات شرکت تعاونی رابطین بهداشت بانوان ، بهار 1375.
ج) ويراستاري کتاب:
1. ريچارد والکر. بدن شما ( بدن چگونه يک روز را با بيماري مي گذراند؟). ترجمه فاطمه مظفر نژاد. ويراستار علمي دکتر احمدشاه فرهت. چاپ اول. انتشارات عروج انديشه، سال 1389

مقاله ها

ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي و بين المللي:


دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، مژده محمودي. مقايسه سطح ريزمغذي ها در زنان باردار ديابتي با غير ديابتي. دومين کنگره بين المللي کنترورسي در اطفال 30-27 فروردين ماه 94 . (پوستر)
سميه هاشميان، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي عفونت هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام رضا مشهد در نيمه اول سال 93 . اولين کنگره بين المللي استراتژي هاي پيشگيري براي عفونت هاي مرتبط با مراقبت از بيمار. 25-27 فروردين ماه 94 . (سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت،   . بررسي رعايت موارد کنترل عفونت توسط پرسنل بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام رضا مشهد. اولين کنگره بين المللي استراتژي هاي پيشگيري براي عفونت هاي مرتبط با مراقبت از بيمار. 25-27 فروردين ماه 94 . (پوستر)
دکتر جليل توکل افشاري، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر مهدي سهرابي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر عزت خداشناس، مژده محمودي. اثر روي در ايمني سلولي کودکان 6 ساله. دوازدهمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و الرژي 12-9 ارديبهشت ماه 1393 تهران. ( پوستر )
دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي توزيع فراواني موارد منجر به جراحي در مواليد زايشگاه بيمارستان امام رضا (ع) مشهد. کنگره بين المللي جراحي خراسان 10-5 آبان ماه 1392 هتل پرديسان مشهد. (سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمدشاه فرهت، سليمه خزاعي ن‍ژاد. تاثير آغوش مادر بر مدت گريه نوزادان نارس به دنبال واکسيناسيون. ششمين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و  نوجوان 28-26 شهريور 1392 تبريز (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. سلول‌هاي بنيادي، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري، مهريه رضايي، دکتر سمانه کوزه گران. تاثیردوشیدن شیرمادر  باروشهای مختلف در مادران نوزادان با وزن کم تولد دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا مشهد، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
دکتر ليلي حفيظي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محمد تقي پورحسيني، دکتر اشرف محمدزاده ، مهريه رضايي.  بررسی مقایسه ای میزان فراوانی و شدت زردی نوزادی بدون علت خاص در دو گروه نوزادان ترم متولد شده به روش سزارین و زایمان واژینال، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر آناهیتا علیزاده قمصری، اعظم خدادادی،مریم زمانی پور،اشرف محمد زاده، مهريه رضایی. آیابیلی روبین بند ناف  میتواند ارزش پیشگویی کننده در بروز هیپربیلی روبینمی پاتولوژیک نوزادان داشته باشد؟ اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
گيتا دانش پسند،دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکترمنيره پورجواد،  دکترنفيسه ثقفي،دکتر ليلي حفيظي،  اميرعباس آذريان. بررسي ميزان شيوع و علل مرده زايي در سه بيمارستان دانشگاهي مشهد، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده،  دکتر احمدشاه فرهت ،  رعنا اميري ، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. اثر کارنتين خوراکي  روي هيپوگليسمي، آپنه و  سپتي سمي در  نوزادان خيلي کم وزن، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. دندان هاي بدو تولد و نوزادي. اولين کنگره بين المللي مراقبت هاي خاص در دندانپزشکي نگاهي نو 12-10 آبان ماه 1391 مشهد ( پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، اکرم حيدري، دکتر حبيب اله اسماعيلي، مژده محمودي. پيش اگهي کوتاه مدت بيماري هيالن مبران در دوره نوزادي. چهارمين کنگره بين المللي اکادمي اطفال اروپا 18-14 مهر ماه 1391 ( پوستر )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر خيليل کديور، دکتر احمدشاه فرهت. اثر حضور فيزيکي مادر بر بالين نوزاد بر کاهش سپتي سمي هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام رضا(ع). ششمين کنگره ميکروبشناسي باليني ايران و اولين کنگره بين المللي ميکروب شناسي باليني 13-11 مهر ماه 1391 تالار هاشمي ن‍ژاد بيمارستان امام رضا مشهد (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، سميه سادات هاشميان، فرشته يزدان پناه. بررسي سپسيس نوزادي در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا(ع) مشهد. ششمين کنگره ميکروبشناسي باليني ايران و اولين کنگره بين المللي ميکروب شناسي باليني 13-11 مهر ماه 1391 تالار هاشمي ن‍ژاد بيمارستان امام رضا مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر غلامرضا خادمي، فريد ميرزايي. مطالعه صد مورد سپتي سمي با کشت خون مثبت در نوزادان بيمارستان امام رضا(ع). ششمين کنگره ميکروبشناسي باليني ايران و اولين کنگره بين المللي ميکروب شناسي باليني 13-11 مهر ماه 1391 تالار هاشمي ن‍ژاد بيمارستان امام رضا مشهد (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر عزت خداشناس، دکتر مهدي سهرابي، دکتر احمدشاه فرهت، جعفر محمدي. اثر مکمل روي بر رشد جسماني کودکان سن مدرسه. نهمين کنگره بين المللي غدد درون ريز 27-24 آبان ماه 1390 تهران ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. مقايسه اختلالات بينايي، شنوايي، تکلمي و آمادگي تحصيلي در کودکان سن مدرسه بين آنهايي که وزن تولد کم و وزن تولد طبيعي داشته اند در شهر مشهد. سمينار بين المللي سلامت مدرسه 28-27 مهر ماه 1390 شيراز ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. مزاياي مراقبت کانگرويي بر سلامت نوزاد و تکامل عصبي نوزاد و مادر. چهارمين کنگره بين المللي روانپزشکي کودکان و نوجوان 21-19 مهر ماه 1390 هتل پرديسان مشهد ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. اثر مراقبت مادرانه آغوشي بر اعتماد به نفس مادر در نوزادان نارس کمتر از 2000 گرم وزن تولد. چهارمين کنگره بين المللي روانپزشکي کودکان و نوجوان 21-19 مهر ماه 1390 هتل پرديسان مشهد ( پوستر)
احمدشاه فرهت، زهرا جمال ابادي، دکتر اشرف محمدزاده، محدثه محسن پور. تسکين درد نوزادان در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان از ديدگاه مادران. چهارمين کنگره بين المللي روانپزشکي کودکان و نوجوان 21-19 مهر ماه 1390 هتل پرديسان مشهد ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. تاثير تاخير رشد داخل رحمي و نارسي بر رشد و تکامل نوزادان و کودکان. کنگره بين المللي رشد و تکامل در کودکان و نوزادان 17-15 مهر ماه 1390 مشهد ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب ا... اسماعيلي، مريم نيرابادي، مريم ذکريايي. بررسي شيوع فاکتورهاي مستعد کننده کاهش شنوايي در نوزادان کم وزن. کنگره بين المللي رشد و تکامل در کودکان و نوزادان 17-15 مهر ماه 1390 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري. رابطه فاکتورهاي مادري و ميزان موفقيت شيردهي با شير مادر در مادران با نوزاد کم وزن. کنگره بين المللي رشد و تکامل در کودکان و نوزادان 17-15 مهر ماه 1390 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر بهزاد عليزاده، محور اميري. اثر وضعيت مراقبت نوزادان کم وزن سالم بر اشباع اکسيژن شرياني. کنگره بين المللي رشد و تکامل در کودکان و نوزادان 17-15 مهر ماه 1390 مشهد (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، فرشته يزدان پناه. ميزان پذيرش نوزادان مادران معتاد در NICU . يازدهمين کنگره بين المللي سم شناسي و مسموميت هاي ايران 24-22 شهريور 1390 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر مهدي بلالي مود، دکتر حبيب ا... اسماعيلي، سيمين متولي حقي. مقايسه سطح سرب در شير مادر و شير پاستوريزه. دوازدهيمن کنگره سراسري بيوشيمي و چهارمين کنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولکولي 19-15 شهريور 1390 مشهد (سخنراني، چاپ مقاله به صورت Abstract Meeting)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر نيره خادم، دکتر سيد محمدرضا پريزاده، دکتر محمد خواجه دلوئي. رابطه بين وزن کم تولد نوزاد و بعضي از ريز مغذي ها. دوازدهيمن کنگره سراسري بيوشيمي و چهارمين کنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولکولي 19-15 شهريور 1390 مشهد (سخنراني، چاپ مقاله به صورت Abstract Meeting)
دکتر سيد محمدرضا پريزاده، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر لعيا ولايي، دکتر محمد خواجه دلوئي. رابطه بین سطح منیزیم سرم مادر و تولد نوزاد کم وزن. دوازدهيمن کنگره سراسري بيوشيمي و چهارمين کنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولکولي 19-15 شهريور 1390مشهد (پوستر، چاپ مقاله به صورت Abstract Meeting)
به عنوان هيئت رئيسه دومين کنگره بين المللي نفرولوژي کودکان ايران، ، 31-29 تير ماه 1390 مشهد (سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر شاهين مافي نژاد.  بررسي عوامل هيپرناترمي و فاکتورهاي مرتبط به آن در نوزادان بستري در بيمارستان امام رضا، دومين کنگره بين المللي نفرولوژي کودکان ايران، ارائه پوستر، 31-29 تير ماه 1390 مشهد
توصيه هاي آکادمي اطفال امريکا در مورد DDH. کنگره بين المللي ديسپلازي مادرزادي هيپ از نوزادي تا سالمندي، 6-4 خرداد ماه 1390 مشهد (سخنراني)
Mohammadzadeh A, Farhat ASH, Balali mood M, Esmaeli H. Maternal serum cooper and diabetic pregnant. The 6 th International symposium on Diabetes & Pregnancy, March 23-26 2011, Salzburg, Austria. (poster)
Farhat AS, Mohammadzadeh A, Balali mood M,  Esmaeli H. Comparison of plasma zinc concentrations in diabetic and non diabetic pregnant women. . The 6 th International symposium on Diabetes & Pregnancy, March 23-26 2011, Salzburg, Austria. (poster)
تکامل بينايي در نوزادان. چهارمين جشنواره بين المللي علمي – تحقيقاتي کودکان سرور 19 و 20 آبان ماه 1389 مشهد ( سخنرانی مدعو)
دکتراحمدشاه فرهت، فريد ميرزائي، دکتر اشرف محمدزاده. بررسي کشت ادرار در نوزادان مبتلا به سپتي سمي با کشت خون مثبت. چهارمين جشنواره بين المللي علمي – تحقيقاتي کودکان سرور 19 و 20 آبان ماه 1389 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، فريد ميرزائي. مطالعه فراواني نوع باکتري، فرمول شمارش، سديمان و يافته هاي باليني سپتي سمي نوزادان با کشت خون مثبت. چهارمين جشنواره بين المللي علمي – تحقيقاتي کودکان سرور 19 و 20 آبان ماه 1389 مشهد (پوستر)
A. Mohammadzadeh, Ash farhat, M mirzarahimi, R amiri .2nd International Conference on Drug Discovery & Therapy February 1-4 2010, Dubai, UAE( lecture)
Mohammadzadeh, A.S. Farhat,  L. Valaee.  Maternal serum selenium and low birth weight neonates. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Mohammadzadeh Ashraf, Farhat Ahmad Shah, Amiri Rana,  Esmaeli Habiballah. Effect of birth weight and socio-economic status on Children’s growth in Mashhad- Iran. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Mohammadzadeh A,  Farhat A.Sh.  Prophylactic effect of clofibrate in low birth weight neonates' hyperbilirubinemia. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Farhat Ahamad Shah, Mohammadzadeh Ashraf, Amiri Rana, Amiri Mehvar, Yusefi Fatemeh. Effect of dermal sunflower oil on growth of low birth weight preterm neonates. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Farhat Ahmad Shah,  Mohammadzadeh Ashraf. Comparison between two & twenty four hours salt powder coverage in infant umbilical granuloma treatment. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Amiri Rana, Farhat Ahmadshah, Karbandi Sohaila, Esmaeli Habibollah, Mohammadzadeh Ashraf. The Effect of Listening to lullaby music on physiologic Response and weight gain premature infants. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
A mohammadzadeh, A. Farhat, R. Amiri. Neonatal morbidity and early outcome in infants diabetic mothers in mashhad. On behalf of the 5th International Symposium on Diabetes and Pregnancy, Sorrento, Italy, March 26-28 , 2009(poster)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. حقوق نوزاد تازه متولد شده، دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 30-28 فروردین 1387 (پوستر).
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمد رمضاني، محور اميري. اثر شير خشت بر سديم سرمي نوزادان. هجدهمين کنگره بين المللي فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران8-4 شهريور 1386 مشهد ( سخنراني).


 ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:


دکتر احمدشاه فرهت. اساسات ونتيلاتور تراپي. کنفرانس علمي يک روزه بيماري هاي تنفسي در نوزادان. 25/3/94 هتل پارس مشهد (سخنران)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر غلامحسين فيروزي نامقي. بررسي اثر کارنتين روي سطح سرمي تري گليسريد و کلسترول در طي تغذيه وريدي در نوزادان بستري در NICU . همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران و سي و ششمين بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب 2-5 ارديبهشت ماه 1394. (سخنراني مدعو)
مجيد سزاوار، نوشين عبداله پور، غلامرضا خادمي، احمدشاه فرهت. همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران و سي و ششمين بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب 2-5 ارديبهشت ماه 1394. (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، محمد ارجمند، دکتر اشرف محمدزاده. سلول‌هاي بنيادي در شيرمادر. دومين کنگره کشوري پژوهش و کاربرد سلول‌هاي بنيادي 2-1 خرداد ماه 1393 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده. سلول بنيادي چيست. دومين کنگره کشوري پژوهش و کاربرد سلول‌هاي بنيادي 2-1 خرداد ماه 1393 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. درمان آنسفالوپالتي هايپوکسيک اسکيميک با سلول‌هاي بنيادي. دومين کنگره کشوري پژوهش و کاربرد سلول‌هاي بنيادي 2-1 خرداد ماه 1393 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده. علل گريه نوزاد. سمينار آموزشي دو روزه ترويج تغذيه با شيرمادر 30-31 ارديبهشت ماه 1393 بيمارستان امام حسين. ( سخنراني )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. آنومالي هاي دستگاه گوارش در مواليد بيمارستان امام رضا مشهد. تازه هاي گوارش و کبد کودکان 22-20 فروردين ماه 1393 بيمارستان قائم مشهد. ( پوستر )
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر ليلي حفيظي، دکتر اشرف محمدزاده،م  حسن زاده، م ت پورحسين. مقايسه توزيع فراواني و شدت ايکتر زردي با علت نامشخص در دو گروه زايمان طبيعي و سزارين. تازه هاي گوارش و کبد کودکان 22-20 فروردين ماه 1393 بيمارستان قائم مشهد. ( پوستر )
دکتر احمدشاه فرهت. تغذيه نوازد نارس با شيرمادر، ميزگرد بررسي تاخير رشد داخل رححي ، نارسي و عوامل نوزادي موثر بر رشد و تکامل نوزادان. سومين کنکره سراسري تغذيه، رشد و تکامل نوزادان و کودکان 15-14 اسفند ماه 1392 مشهد (سخنران مدعو)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، مژده محمودي. فراواني نوزادان کم وزن در پذيرش هاي بخش مراقبت هاي ويژه. سومين کنکره سراسري تغذيه، رشد و تکامل نوزادان و کودکان 15-14 اسفند ماه 1392 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. گريه و امتناع شيرخوار از شير خوردن. کنفرانس علمي يکروزه  ترويج تغذيه با شير مادر 20/8/92 مرکز بهداشت استان. ( سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر عباس عليزاده کاسب، دکتر سمانه کوزه گران. تدابير درماني درد در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان مشهد شمال شرق ايران. اولين کنگره الکتروانسفالوگرافي و صرع کودکان و سيزدهمين کنگره بيماري هاي اعصاب کودکان ايران 10-8 آبان ماه 1392 تالار چمران بيمارستان قائم مشهد. ( سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. تهويه با فشار مثبت و آمبوبگ و کار عملي اصول احيا، گامهاي نخستين احيا و تهويه با آمبوبگ. کارگاه احيا نوزادان 30-29 مهر ماه 1392 بيمارستان قائم. ( سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. جنبه هاي قانوني در حوادث پيرامون تولد. بررسي پرونده هاي نظام پزشکي 11/7/92 نظام پزشکي ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. تجويز داروهاي خاص در نوزادان. مسموميت هاي شايع در کودکان 11-10 مهر ماه 1392 تالار چمران بيمارستان قائم ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. اتيولوژي و علائم باليني بيماران کم کاري تيروئيد نوزادان. برنامه آموزش پيشگيري، درمان و مراقبت کم کاري تيروئيد نوزادان. 7/7/92 سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر حبيب اله اسماعيلي، سوزان شيرانزائي. شيوع و عوامل خطر هيپوسپادياس در يک بيمارستان خصوصي در شمال شرق ايران. ششمين همايش سراسري تازه هاي غدد و متابوليسم کودکان 30 مرداد لغايت 1 شهريور ماه 92 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( پوستر)
احمدشاه فرهت. ششمين همايش سراسري تازه هاي غدد و متابوليسم کودکان 30 مرداد لغايت 1 شهريور ماه 92 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. اثر نمک روي بيماري هاي بندناف شيرخواران. پنجمين کنگره سراسري پريناتالوژي 5-2 ارديبهشت ماه 1392 دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. فوريت هاي نوزادان. دومين کنگره سراسري ارتقا سلامت نوزاد 9-7 بهمن 1391 تالار رازي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر اشرف محمدزاده ، مهريه رضايي. تدابير پرستاري بيماري هاي اورژانس نوزادان. دومين کنگره سراسري ارتقا سلامت نوزاد 9-7 بهمن 1391 تالار رازي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. HTLV1. کنفرانس يک روزه ترويج تغذيه با شير مادر معاونت بهداشتي دانشگاه 9/8/91 سالن هاشمي ن‍‍ژاد بيمارستان امام رضا ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. کارگاه يک روزه Peer Review 19/4/91 تالار پندي بيمارستان قائم (عج) ( شرکت)
دکتر احمدشاه فرهت. علل گريه بيمار. سمينار آموزشي دو روزه ترويج تغذيه با شير مادر 31/3/91 بيمارستان امام حسين مشهد ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. کنفرانس اداره خطر 25 خرداد ماه 1391 تالار پندي بيمارستان قائم مشهد ( شرکت)
دکتر احمدشاه فرهت. بررسي سطح سرب در کودکان 6-1 ساله شهر مشهد. همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران و سي و سومين بزرگداشت دکتر محمد قريب و دومين نشست علمي متخصصين کودکان ايران و ترکيه و دوازدهمين کنگره پزشکان کودکان کشورهاي اسيائي و اروپائي 10-7 ارديبهشت ماه 1391 تهران ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. تهويه و فشار مثبت. کارگاه احيا نوزاد ويژه ماماهاي طرح پزشک خانواده شهرستان مشهد 16-15 اسفند ماه 1390 سالن اجتماعات مرکز بهداشت شماره يک مشهد. ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر ليلي حسن زاده. اثر مراقبت مادرانه آغوشي بر زمان بستري در  بيمارستان در نوزادان نارس. کنگره سراسري ارتقا سلامت نوزاد 20-18 بهمن 1390 تالار دانشکده علوم، مشهد ( پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، زهرا عراقي. توزيع فراواني و فاکتورهاي دموگرافيک مرگ و مير نوزادان بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان . کنگره سراسري ارتقا سلامت نوزاد 20-18 بهمن 1390 تالار دانشکده علوم، مشهد ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. گريه شيرخوار. سمينار آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر 12/10/90 – 11/10/90 بيمارستان دکتر شيخ ( سخنراني )
دکتر احدشاه فرهت. سلامت مادر و نوزاد. سمينار تجويز مصرف منطقي داروها در بيماري هاي شايع کودکان 29/10/90 سالن سازمان نظام پزشکي ( سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. استفاده از وسايل تهويه با فشار مثبت. کارگاه آموزش مربي احيا نوزاد،  28-27 مهر ماه 1390 بيمارستان 17 شهريور ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محمدمهدي قاسمي، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر جواد آخونديان، دکترحبيب ا... اسماعيلي، رعنا اميري، علي اصغر رئوف صائب،‌محمدرضا طالع. بررسي شيوع کم شنوايي و فاکتورهاي مستعد کننده در نوزادان بستري در بيمارستان هاي امام رضا ، قائم و ام البنين مشهد. اولين همايش ملي غربالگري پيشرفته در پزشکي 6-4 خرداد ماه 1390‌، دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتراشرف محمدزاده، دکتر مهدي بلالي مود. . تعيين ارتباط سطح سرب خون مادران با سطح سرب خون شيرخواران کمتر از 6 ماه مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا مشهد که به طور انحصاري با شير مادر تغذيه شده اند،  همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران و سي و دومين بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب،‌ ارائه سخنراني، 28-23 ارديبهشت ماه 90 ، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران
احمدشاه فرهت، اشرف محمدزاده، مجيد منصوري، حبيب ا... اسماعيلي. ارتباط سطح سرب خون مادر با وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده بيمارستان امام رضا مشهد کنگره ملي سلامت مادر و کودک و شيرمادر، 20-18 اسفند ماه 1389 مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران ( پوستر)
علائم هايپوتيروئيدي در نوزادان در کنفرانس علمي هيپوتيروئيدي نوزادي در تاريخ 16/12/89 ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. اثر مراقبت کانگورويي بر سلامت نوزاد و تکامل عصبي نوزاد. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي شمال شرق کشور توسط مرکز تحقيقات نوزادان در تاريخ 7/12/89-8/12/89 در سالن پندي بيمارستان قائم عج ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. مزاياي مراقبت کانگورويي براي مادر. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي شمال شرق کشور توسط مرکز تحقيقات نوزادان در تاريخ 7/12/89-8/12/89 در سالن پندي بيمارستان قائم عج ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. گريه شير خوار. سمينار آموزشي شير مادر توسط مرکز تحقيقات نوزادان در تاريخ 4/12/89- 5/12/89 در سالن رازي دانشکده پزشکي سابق( 2 سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. تهويه با فشار مثبت . کارگاه آموزشي مربي احيا نوزادان با همكاري معاونت درمان و مركز تحقيقات نوزادان در تاريخ 26/11/89- 28/11/89 در بيمارستان قائم عج( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. علائم باليني هيپرتانسيون در نوزادان. سمينار دو روزه فشار خون در کودکان 29/10/89 – 30/10/89 بيمارستان دکتر شيخ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. تهويه با فشار مثبت. کارگاه آموزشي مربي احيا نوزادان در تاريخ 7/10/89- 9/10/89 در بيمارستان قائم عج ( سخنراني)
دوره هاي آموزشي مزاياي شيرمادر 20/9/89 -23/9/89 بيمارستان امام رضا( سخنراني)
رعنا اميري، سهيلا کربندي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
غلامرضا خادمي، معصومه رودي، احمدشاه فرهت، سعيد باجوري. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. ميزگرد مراقبت هاي ويژه نوزادان در بيماري هاي تنفسي نوزادان. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد( سخنرانی )
دکتر مسعود ملکي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر يلدا ناهيدي، دکتر نفيسه السادات حائري زاده، دکتر سعيده اهراني. بررسي فراواني نشانه هاي مادرزادي عروقي و پيگماني، لکه مغولي و ميليا در 1000 نوزاد ايراني. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
دكتر اشرف محمدزاده  ،دكتر احمد شاه فرهت ، صديقه فاضل.  مقايسه مرگ و مير چند قلويي و تک قلويي در پذيرش هاي بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
احمدشاه فرهت، اشرف محمدزاده، زهرا جمال ابادي، محدثه حسن پور.بررسي ديدگاه مادران نسبت به درد نوزادانشان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
دکتر محمدرضا کرامتي، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. اثر مراقبت کانگورويي بر سلامت نوزاد. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي توسط مركز تحقيقات نوزادان 29/7/89 بيمارستان امام رضا سالن دکتر صراف.(سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. مزاياي مراقبت کانگورويي بر سلامت مادر. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي توسط مركز تحقيقات نوزادان 29/7/89 بيمارستان امام رضا سالن دکتر صراف.(سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. مزاياي مراقبت کانگورويي بر سلامت مادر و نوزاد. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي توسط مركز تحقيقات نوزادان 11/7/89 بيمارستان امام رضا سالن دکتر صراف. (سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. نخستين گام هاي احيا. کارگاه آموزشي مربي احيا نوزادان در تاريخ 6/7/89- 8/7/89 در بيمارستان قائم عج ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. همايش روز جهاني شير مادر 18/5/89 در مرکز بهداشت استان ( سخنراني )
كارگاه احياء نوزادان در تاريخ 10/4/89  در زنجان ( سخنراني )
دکتر اشرف محمدزاده،دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، حبيب ا... اسماعيلي. مقايسه تاثير کارنتين بر هيپوگليسمي، آپنه و سپسيس نوزادان خيلي کم وزن کنگره سلامت نوزادان و پريناتولوژي ايران 11- 9 تير ماه 1389 در زنجان(سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر قاسم بياني. وزن تولد و خطر اختلالات در دوران بچگي، نهمين کنگره اپتومتري خراسان، ارائه سخنراني، 7-5 خرداد ماه 89 ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر غلامرضا فعال. کونژونکتيويت نوزادي، نهمين کنگره اپتومتري خراسان، ارائه سخنراني، 7-5 خرداد ماه 89 ، برج ساپکو مشهد
کنفرانس علمي اورژانس هاي طب اطفال و نوزادان در تاريخ 3/4/89 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا(ع) ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر رضا سعيدي. بيماري هاي خونريزي دهنده نوزادان. اولين سمينار ترومبوز- هموستاز با نگرشي بر مشکلات تشخيصي 5و6 اسفند 1388 ( ايراد سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. علل گريه شيرخوار. سمینار 3 روزه تغذیه با شیرمادر با همکاری مرکز بهداشت استان و مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان رضوی 19/10/88-21/10/88 ( ايراد سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. مشکلات تغذيه اي در نوزادان با مسائل خاص. کنفرانس علمی مشکلات تشخیصی در کودکان 5/11/88 ( ایراد سخنرانی)
دکتر احمدشاه فرهت. کلستاز در نوزادان. کنفرانس علمی بيماري هاي گوارشي اطفال 7/11/88 ( ایراد سخنرانی)
سمینار 3 روزه تغذیه با شیرمادر با همکاری مرکز بهداشت استان و مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان رضوی 19/10/88-21/10/88 ( ايراد سخنراني )
كنفرانس علمي بیماری های عفونی شایع درکودکان و نوزادان 10/10/88 ( ايراد سخنراني )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. تاثیر کلوفیبرات در هیپربیلی روبینمی نوزادان نارس. همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکان 20 لغایت 22 آبانماه 1388 در یاسوج(سخنرانی)
محوراميري، دکتراحمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر اشرف محمدزاده. فراوانی انجام ورزش در فرزندان پرستاران شاغل در شهر مشهد سال 1388. اولین کنگره نقش ورزش در سلامت کودکان 6و7 آبان ماه 1388 در هتل پردیسان مشهد( پوستر)
اولین کنگره نقش ورزش در سلامت کودکان 6و7 آبان ماه 1388 در هتل پردیسان مشهد( سخنرانی)
دکتراحمدشاه فرهت، رعنا اميري، شکرانه موسوي، دکتر اشرف محمدزاده، شيرين قاضياني، محور اميري. فراوانی انجام ورزش در فرزندان والدین مراجعه کننده به کلینیک تخصصی کودکان شهر مشهد. اولین کنگره نقش ورزش در سلامت کودکان 6و7 آبان ماه 1388 در هتل پردیسان مشهد( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. موارد استفاده از امبوبگ. کارگاه آموزشی دو روزه احیاء نوزادان مرکز تحقیقات نوزادان با همكاري معاونت درمان در تاریخ 14/5/88 - 15/5/88 در بيمارستان قائم (سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر پريدخت داوري، دکتر حسن متقي، دکتر احمدشاه فرهت،‌ رعنا اميري. شيوع بيماري هاي قلبي در نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا مشهد. دومین همایش قلب کودکان در ایران در تاریخ 14 لغایت 16 اسفندماه 1387 در تالار امام (ره) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)(سخنرانی)
دکتر احمدشاه فرهت. بيماري HMD و اکسيژن درماني در نوزادان. سمينار يك روزه بيماري هاي تنفسي نوزادان. 1/12/87 .(سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. آیا سطح سرب خون در کودکان کمتر از 6 سال شهر مشهد بیشتر شده است؟ هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد (سخنرانی).
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر مهدي درخشان، دکتر احمدشاه فرهت،‌ رعنا اميري، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. شیوع مشکلات بینایی در کودکان با وزن تولد کم و کودکان با وزن طبيعي شهرستان مشهد. هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسی علل تشنج در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بيمارستان امام رضا. هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
رعنا اميري، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي باليني وباكتريايي نوزادان مبتلا به مننژيت باكتريال، بستري دربخش NICUبيمارستان امام رضا(ع) به مدت ده سال. هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
دکتراحمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري، رعنا اميري.بررسی فراوانی و فاکتورهای خطر خونریزی های مغزی در نوزاد کم وزن بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع).هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
دکتراحمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري، رعنا اميري.بررسي فاکتورهاي مادري در بروز آسفکسي نوزاد. هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر محمدجواد پريزاده، دکتر غلامرضا خادمي، دکتر مهدي بلالي مود. مطالعه سطح سرب خون در کودکان 1 تا 7 سال مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع). هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
سمينار آموزشی دو روزه تغذیه با شیر مادر با همکاری مرکز بهداشت استان و مرکز تحقیقات نوزادان در تاریخ 1/8/87-2/8/87 ( سخنرانی)
دکتر احمدشاه فرهت. کارگاه آموزشی دو روزه احیاء نوزادان مرکز تحقیقات نوزادان در تاریخ 29/7/87 - 30/7/87 (سخنرانی)
دکتر احمدشاه فرهت. کارگاه آموزشی دو روزه احیاء نوزادان مرکز تحقیقات نوزادان در تاریخ 12/4/87 - 13/4/87 (سخنرانی)
دکتراحمدشاه فرهت. تغديه کمکي.کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکان 3-2  مرداد ماه 1387،‌ مشهد (سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا امیری. تاثیر طول دوره شیردهی و تغذیه ی انحصاری با شیرمادر بر آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله شهرستان مشهد. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت،‌دکتر اشرف محمدزاده، دکتر مجيد منصوري، محور اميري. بررسی غلظت خونی سرب مادران بر تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1384 . کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت،‌دکتر اشرف محمدزاده، دکتر بهزاد عليزاده، محور اميري تاثیر وضعیت قرارگیری نوزادان کم وزن سالم در حالت های خوابیده به شکم و پشت، بر میزان اکسیژناسیون شریانی، قبل از ترخیص از بیمارستان. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
رعنا اميري، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. مقایسه تغذیه انحصاری با شیرمادر و طول مدت شیردهی در کودکان با وزن تولد کم و کودکان با وزن تولد طبیعی . کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر مريم زماني پور،‌ محور اميري، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، فاطمه يوسفي، فرشته يزدان پناه. مقایسه میزان عوارض تغذیه با استفاده از سوند معده به دو روش نیروی جاذبه و دست در نوزادان نارس. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمد رمضاني، محور اميري. اثر شيرخشت بر هيپر بيلروبينمي نوزادان. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر عليرضا نيکوزاده، محور اميري، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، فريده هاشمي، منيره وظيفه دوست. بررسی میزان آگاهی مادران در رابطه با تغذیه تکمیلی. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر غلامرضا خادمي،‌ دکتر احمدشاه فرهت، محور اميري. بررسی مصرف آهن و ویتامین های تکمیلی در فرزندان زیر دو سال پرستاران شاغل در شهر مشهد، کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
محور اميري، دکتراحمدشاه فرهت، دکتر غلامرضا خادمي. بررسی علل مراجعه مادران پس از زایمان به مشاور شیردهی و تاثیر مشاوره بر افزایش موفقیت شیردهی 1385، کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محمدرضا کرامتي، دکتر محمدخواجه دلوئي. بررسي مقايسه اي اثر ويتامين كا خوراكي و عضلاني بر تست هاي انعقادي. .همايش سالانه انجمن پزشكان كودكان ايران و بيست و نهمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب 31/1/87 لغايت 4/2/87. (پوستر)
دکتر نصرت قائمي، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي توزيع فراواني و علل هيپوگليسمي در نوزادان بستري شده در بخش NICU بيمارستان امام رضا (ع). .همايش سالانه انجمن پزشكان كودكان ايران و بيست و نهمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب 31/1/87 لغايت 4/2/87. (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي توزيع فراواني بروز و فاکتورهاي خطر هيپوسپادياس.کنگره سراسری بیماریهای کلیه در اورولوژی اطفال 21-19 دی ماه سال 1386(پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. ميزگرد بيماري هاي نوزادان. سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (سخنراني)
دکتر غلامرضا خادمي، دکتر احمدشاه فرهت، محوراميري. بررسي علل مراجعه مادران پس از زايمان به مشاور شيردهي و تاثير مشاوره بر افزايش موفقيت شيردهي در سال 85، سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمدرضا مجدي، دکتر حبيب ا... اسماعيلي، عماد عسکري،‌ مليحه سالک. مسمومیت با سرب در کودکان 1 تا 6 ساله، سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، احمدجمشيد رضايي، محور اميري. بررسی کشت وسایل، محلولها و دست پرسنل NICU، سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده،‌ دکتر احمدشاه فرهت،‌ مهندس امير واحديان، محور اميري. اثر تغذیه دهانی و لوله ای بر اشباع اکسیژن شریانی، سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر مهرداد ميرزارحيمي، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. تاثير كلوفيبرات در پيشگيري از زردي نوزادان نارس خيلي کم وزن .  نوزدهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و پنجمین همایش کشوری پرستاری کودکان 30-26 مهر ماه 1386 تهران (سخنرانی).
رعنا اميري، سهيلا کربندي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. بررسي تاثير موزيک لالايي بر ميزان درصد غلظت اشباع اکسيژن خون نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان. همايش کشوري سلامت مادر و کودک 6-5 ارديبهشت ماه 86 بيرجند  (پوستر)
اولين کارگاه کشوري آموزش مراقبت هم آغوشي مادرانه ودلبستگي ايمن مادر وکودک (KMC ) 30/1/86 لغایت 31/1/86 دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
کارگاه آموزشی OSCE زمان : 23/11/85 ، مکان : مرکز مهارت های بالینی (سخنراني)
برگزاری برنامه آموزش مداوم سمینار یک روزه تجویز منطقی دارو در طب اطفال، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری معاونت غذا و دارو، کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو ، در تاریخ 14/10/85 محل برگزاری برنامه تالار ابن سینا (سخنراني)
مراقبت از نوزاد ترم ونارس با کد 4082- 4040201/9- 22/5/85-بيمارستان امام رضا. (سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمد شاه فرهت.  بررسی آنومالی های مادرزادی پذیرش شده در NICU بیمارستان امام رضا(ع). اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان - مامائی و نازائی ایران شاخه خراسان  و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 23 لغایت 26 مرداد 1385 مشهد ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري. مقایسه مرگ و میر نوزادان کم وزن پذیرش از داخل و پذیرش از خارج بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ). اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان - مامائی و نازائی ایران شاخه خراسان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 23 لغایت 26 مرداد 1385 مشهد ( پوستر)
ريفلاکس گاسترو ازوفاژيال GER -27/11/84- تالار شهيد هاشمي نژاد. (سخنراني)
مزاياي شير مادر و مشاوره ،تغذيه با شير مادر-7/8/84-PHC دانشگاه مشهد. (سخنراني)
سلولهاي بنيادي و کاربردهاي باليني-10/2/84-تالار فرهنگي پژوهشکده بوعلي مشهد. (سخنراني)
کارگاه شير مادر (دانشگاه آزاد)-22-24 اسفند 83-بيمارستان 22 بهمن. (سخنراني)
برنامه آموزش متخصصين زنان وزايمان با کد 39011001-14_17 /10/ 82، دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
برنامه آموزش متخخصصين اطفال با کد 39041702-6_9 بهمن 82- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
سمپوزيوم يکروزه سرخک وسرخجه با کد 182118202-6/9/82- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
برنامه آموزشي متخصصين اطفال با کد 39021702-7_10بهمن 81- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
جشنواره علمي تحقيقاتي کودکان سرور با کد 182118129- 20/9/81- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
سمينار اورژانسهايرايج نوزادان .25/7/81- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
کارگاه آموزشي استراتژي مانا-4_6اسفند80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
کارگاه آموزشي استراتژي مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال«مانا»-22-26 اسفند 80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
بهبود وضعيت تغذيه وپايش رشد کودکان.28_29بهمن80-مرکز بهداشت شماره1 مشهد.
آموزش متخصصين اطفال.8_11 بهمن 80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينار اعتياد.26/10/80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه اموزشي متخصصين زنان ومامايي.20_23دي 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينارتغذيه در اطفال.24_26 مهر80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينار نسخه نويسي صحيح.2-5مهر80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه عفونتهاي حاد تنفسي.28_29آذر 80-مرکز بهداشت استان خراسان.
کارگاه ده گام در پژوهش با کد 1120012116-23_26شهريور81-دانشگاه علوم پزشکي گلستان.
کارگاه يک روزه آموزشي احيا نوزادان.9/4/80-بيمارستان مهر.
کارگاه آموزشي CDD  7-6 تير 80 مرکز بهداشت شماره1 مشهد.
کارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر.16-19 ارديبهشت 80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
ميز گرد عفونتهاي ادراري در کودکان.13/2/80-بيمارستان امام رضا.
کارگاه منطقه اي کنترل عفونت هاي بيمارستاني.2-3 اسفند 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينار اورژانس هاي اورولوژي نوزادان وشيرخواران.26-27 بهمن 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمپوزيوم ختنه نوزاد با رينگ.28/11/79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي عفونت هاي حاد تنفسي.13-14 اسفند79-مرکز بهداشت شماره 1 مشهد.
برنامه آموزشي متخصصين روانپزشکي.16-19اسفند 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي متخصصين پوست.9-12 اسفند79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه دو روزه احيا نوزادان-دي 79-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي پزشکان عمومي-شيروان.29-28/7/79، 6-5/8/79 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي پزشکان عمومي.8-11 شهريور 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي بيماريهاي اسهال.4-5 تير79-مرکز بهداشت شماره 3.
برنامه آموزشي پزشکان عمومي.27/3/79-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي CDD  25-24 ارديبهشت 79- مرکز مديريت PHC .
برنامه آموزشي پزشکان عمومي.14-17 اسفند 78-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه دو روزه آموزشي احيا نوزادان.30-31 شهريور 78-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي کنترل بيماري هاي اسهالي CDD  26-25  ارديبهشت 78- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي پزشکان عمومي.21/3/78-27/1/78-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي متخصصين ارتوپدي.11-14 اسفند77- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه دوروزه آموزشي احيا نوزادان.17-18 اسفند77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
دوره آموزشي کوتاه مدت بيماريهاي شايع کودکان.19-23 بهمن 77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي مراقبتهاي دوران بارداري واحياي نوزادان.18/11/77-مرکز بهداشت شماره 1 مشهد.
کارگاه آموزشي CDD وARI  14- 13 خرداد 77-تايباد،شيروان،مشهد،نيشابور.
کارگاه آموزشي CDD و ARI 28 مرداد77 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
دوره آموزشي کوتاه مدت بيماريهاي شايع کودکان.24-27 آذر 77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
احيا نوزادان.8/7/77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي احيا نوزاد.2-4 شهريور 77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه باز آموزي متخصصين اطفال 9-12 تيرماه 77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه باز آموزي متخصصين اطفال.17-19 ديماه76-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه عفونتهاي تنفسي فوقاني.5/9/76 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه احيا نوزاد.آذر 76 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينار يکروزه بيماري اسهالي 11/6/76 چناران.
کارگاه آموزش پايش رشد.19-20شهريور 76 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه دو روزه آموزشي مشورتي سلامت و ايمني مادران ونوزادان. تيرماه 76-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
اولين کنگره کاهش مرگ ومير مادر ،جنين ونوزاد.23-28 فروردين 76-دنشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.
کارگاه آموزشي روشهاي ياددهي بيماريهاي اسهالي CDD 17-12 آبان 75-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.

کتاب ها

انواع تحقیق

·        نوع طرح
تحقیق بنیادی، تحقیقی است که برای گسترش و بسط دانش یا علوم پایه و به خاطر فهم آن پایه ریزی می شود. ممکن است بخشی یا همه این دانش در آینده کاربرد داشته باشد مانند تحقیقات ملکولی و سلولی.

تحقیق کاربردی    بر روی یافتن راه حل مسائل با ماهیت عملی متمرکز می شود و نتایج، کاربرد فوری در زمان حال دارند. در تحقیق کاربردی، اطلاعات و آگاهی به منظور حل مشکل ، تصمیم گیری، پیش بینی یا کنترل فراهم می شود مانند مطالعه راههای جلوگیری از مرگ و میر مادران و نوزادان.

 تحقیق توسعه ای : هر فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات  و یا تجربیات که به منظور تولید مواد، فرآورده ها، ابزار و فرآیندها و روش های جدید و یا بهبود آنها صورت گیرد.
 
·       نوع مطالعه بر اساس اهداف و روش کار:
 تقسیم بندی های متفاوتی برای انواع مطالعات ذکر شده است. در یک نوع مرسوم طبقه بندی، مطالعات را به دو دسته مشاهده ای و مداخله ای تقسیم بندی می کنند:

1-      مطالعات غیرمداخله ای (مشاهده ای)
مطالعه توصیفی (Descriptive study): بر اساس مشاهده و توصیف وضعیت موجود، اطلاعات جمع آوری و میانگین و میانه در غالب نمودارهای توزیع فراوانی تنظیم می گردد.
مطالعه تحلیلی(Analytical study): در این گونه، مطالعات برای تعیین علیت یا عواملی است که در ایجاد یک مسئله دخالت دارند که معمولا از طریق مقایسه یک گروه مشکل دار با سایر گروه ها صورت می گیرد و خود به سه دسته تقسیم می شود:
الف) موردی – شاهدی(case- control): دو گروه مورد و شاهد مقایسه می شوند. در انتخاب دو گروه، جورنمودن (Matching) نمونه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
ب) هم گروهی (Cohort study): گروهی از افراد در معرض خطر (گروه مطالعه) با گروه کنترل مورد مقایسه قرار می گیرند. معمولا نیازمند زمان طولانی، پرسنل و هزینه بالا است.
ج) مقطعی(Cross- sectional): معمولا بدون دوره پیگیری و در یک مقطع زمانی خاص صورت می گیرد.

2- مطالعات مداخله ای:
الف- تجربی(Experimental): در مطالعه تجربی (آزمایشگاهی/ آزمایشی) برای کشف روابط علت و معمولی، یک یا چند گروه (متغیر) را که به عنوان گروه یا گروه های تجربی (تحت شرایط کنترل شده و خاص) با گروه یا گروه های شاهد (فاقد شرایط مذکور) مقایسه و نتایج را ارزیابی می کنند. مطالعات تجربی سه ویژگی اصلی دارند:
1.         مداخله کردن یا دستکاری
(Intervention/ Manipulation)
2.        انتخاب و دارا بودن گروه شاهد (control)
3.      انتخاب تصادفی نمونه ها  و تقسیم تصادفی آنها در دو گروه (Randomization)
ب-  شبه تجربی (Semi Experimental): در صورتی که امکان رعایت برخی از شرایط وجود نداشته  باشد، مطالعه را "نیمه تجربی" می نامند. مطالعات تجربی در زمینه های مختلف قابل طرح است: مانند اثر داروها یا روشهای درمانی خاص.
برای مطالعات تجربی در ارتباط با بیماریها از اصطلاح کارآزمایی بالینی (clinical - trial) استفاده می شود که یک نمونه آن کارآزمایی های شاهددار تصادفی  (Randomization controlled Trials/RTC) می باشد. در یک RTC ، نکات زیر باید رعایت شود:

1-       برآورد و مقایسه دو یا چند مداخله بالینی
2-       مقایسه مداخله با استاندارد یا گروه شاهد
3-     یکسان بودن مشخصات گروه ها در ابتدای مقایسه
4-     تخصیص تصادفی افراد جهت شرکت در هر یک از گروه ها
5-     RTC قادر به پاسخ گویی کلیه مسائل بالینی نمی باشد.
 

منبع: مرکز تحققات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، معاونت پزوهشی دانشکده پزشکی مشهد

کنفرانس ها و سمینارها

اهداف و فرضیات

·        بیان مسئله
 به تعریف مشکل، اهمیت مشکل با ارائه آمار عوارض ناشی از تداوم مشکل، هدف از اجرا و دلایل ضرورت اجرای طرح و انتخاب موضوع پرداخته می شود. مطالب باید دارای روند منطقی باشد به طوری که شروع آن با موضوعات کلی و ختم آن با موضوع اختصاصی مورد نظر باشد. به طور مثال، اگر موضوع، بررسی تاثیر نوعی داروی جدید موثر بر کاتارکت است، بهتر است اول به مشکلات ناشی از کاتاراکت اشاره شود، سپس به راه های درمان و جراحی آن و عوارض جراحی و نهایتاً به ویژگیهای داروی پیشنهادی پرداخته شود.

·        تعاریف
. مثالی از تعاریف عملی و علمی واژه ها در ذیل آمده است:
 
الف) تعریف علمی
عمدتاً از لغت نامه ها ، دایرةالمعارفها، کتابهای مرجع و کتب درسی و ... اقتباس می شود و عنصر مورد نظر را تعریف نظری یا تئوری می کند. ذکر منبع مورد استفاده ضروری است که شماره منبع در جلوی تعریف داخل پرانتز نوشته می شود.
مثال*: درد: احساس دیسترس یا تحمل عذاب ناشی از تحریک انتهای یک عصب مخصوص (7)
ب) تعریف عملی
 بر عهده محقق بوده و به مشخص ساختن، تعریف نمودن متغیر و تعیین کردن عملیات و معیارهای تجربی که  برای اندازه گیری و سنجش آن لازم است، می پردازد.
مثال*: درد: نمره ای که بیمار به مقیاس تطابق دیداری درد (VAS) با امتیاز بین صفر (بدون درد) تا ده (درد شدید و غیرقابل تحمل)   می دهد.
 
·        اهداف
الف) هدف کلی همان موضوع تحقیق است که در یک جمله قابل فهم و رسا و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است.
 مثال:* عنوان: بررسی عوامل موثر بر استفاده کم از کلینیک های بهداشتی.....
*هدف کلی: تعیین عوامل موثر بر استفاده کم از کلینیک های بهداشتی .....

ب) اهداف اختصاصی، از تقسیم یا شکستن هدف کلی به اجزای کوچکتر به دست می آیند و راه رسیدن به هدف کلی را قدم به قدم مشخص می نماید. اهداف اختصاصی در قالب افعال رفتاری مطرح شده و هر هدف  اختصاصی، حداقل حاوی یک متغیر خواهد بود.
مثال*: عنوان: بررسی عوامل موثر بر استفاده کم از کلینیک های بهداشتی ....
*اهداف اختصاصی:
مشخص کردن الگوی استفاده از کلینیک های بهداشتی ...
تعیین تغییرات احتمالی در میزان استفاده از کلینیک ها بر حسب فصل، نوع کلینیک و ...
تعیین عواملی که در هنگام ارائه خدمات باعث جذب یا دفع بیماران می شود.
مشخص کردن عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر حضور بیماران.

ج) اهداف کاربردی، آنچه را در زمینه به کارگیری نتایج مطالعه مورد نظر است، مطرح می سازد: مانند استفاده های بالینی، آموزشی و ....
مثال:* عنوان: بررسی عوامل موثر بر استفاده کم از کلینیک های بهداشتی ...
*هدف کاربردی: تهیه رهنمودهایی بر اساس نتایج مطالعه برای بهبود وضعیت مراجعه به کلینیک ها.

د) فرضیه تحقیق، یک حدس علمی یا پیش داوری است که به وسیله جمع آوری حقایقی که منجر به قبول یا رد آن فرضیه می شود، مورد آزمایش قرار می گیرد. به عبارت دیگر، فرضیه راه حل پیشنهادی محقق برای مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق است.
 
 
 
·        دو نوع فرضیه وجود دارد:
فرضیه آماری خنثی یا صفر :
که درآن، هرگونه تفاوت و یا تغییری رد می شود:
بین دختران و پسران در معدل نمره  ورودی به دانشگاه تفاوت وجود ندارد.
فرضیه تحقیق: به بیان وجود تفاوت می پردازد و پیش بینی محقق ذکر می شود.

 
فرضیه تحقیق از نظر جهت گیری محقق:
الف: فرضیه دو دامنه: اختلاف را بدون در نظر گرفتن سمت و جهت آن بیان می کند: بین دختران و پسران در معدل نمره ورودی به دانشگاه تفاوت وجود دارد.
ب: فرضیه یک دامنه: جهت گیری محقق را در نوع تفاوت بیان می کند: معدل ورودی به دانشگاه در دختران از معدل پسران بیشتر است.
 
 
 
·        روابط بین متغیرها
در هنگام بیان فرضیه، محقق به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد که سه شکل متداول آن عبارتند از:
1.         بررسی رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر: سیگار کشیدن باعث سرطان ریه می شود.
2.        بررسی همبستگی وشدت آن بین دو یا چند متغیر: افزایش دریافت کالری در دوران بارداری، باعث ازدیاد وزن کودک به هنگام تولد می گردد.
3.      بررسی و مقایسه میزان تفاوت تاثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر: بین نمرات درک خواندن بین دو گروه شنوا و ناشنوا تفاوت وجود دارد.
لازم به ذکر است مطالعات تحلیلی و تجربی نیازمند داشتن فرضیه است ولی مطالعاتی که صرفاً به صورت توصیفی انجام می شوند، نمی توانند فرضیه داشته باشند و از سئوال استفاده می شود که سئوالات همانند فرضیه ها، از اهداف مشتق می شوند.
مثال: - آیا نوع نگرش مردم به معلولان با میزان تحصیلات آنها ارتباط دارد؟
-          چه عواملی بر نوع نگرش ها تاثیر دارند؟
 

منبع: مرکز تحققات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، معاونت پزوهشی دانشکده پزشکی مشهد

درباره من

تخصص : فوق تخصص نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
رایانامه : info@ahmadshahfarhat.com