شعر(حسني بي دندون شده)

شعر(حسني بي دندون شده)

حسنی بی دندون شده زار و پریشون شده

بی احتیاطی کرده  حالا پشیمون شده

با دندوناش شکسته  بادام سخت و پسته

مک زده به آب نبات هی جویده شکلات

قندونو خالی کرده  وای که چه کاری کرده

دونه دونه دندوناش خراب شدن یواش یواش

 

تا خونه همسایه ها  می آدصدای گریه هاش

دیدگاه شما چیست ؟

از اینکه در انتشار مطالب خود از زبان پارسی استفاده میکنید . سپاسگزاریم