خروس

خروس

خروسه کجاست؟ رو پرچین چی داره ؟ تاج چین چین

بالش رو هی تکون می ده به این و اون نشون می ده

می گه که خوش به حال من رنگین کمونه بال من

هم قوی، هم قشنگم هیچ کس نیاد به جنگم

بعد چی می شه ؟ می خونه تا خسته می شه وقتی می آد به لونه نمونده آب و دونه

دیدگاه شما چیست ؟

از اینکه در انتشار مطالب خود از زبان پارسی استفاده میکنید . سپاسگزاریم