پرسشنامه

پرسشنامه

با سلام؛

از بازدیدکنندگان محترم تقاضا می شود در صورت تمیل به مشارکت در طرح تحقیقاتی به پرسشنامه DASS  که به منظور سنجش افسردگی، استرس و اضطراب طراحی شده است پاسخ دهند. (نتیجه تست قابل دریافت است)

دریافت پرسشنامه: https://goo.gl/forms/VX5iszXXtJO0XizT2

دیدگاه شما چیست ؟

از اینکه در انتشار مطالب خود از زبان پارسی استفاده میکنید . سپاسگزاریم