شب ادراري در کودکان

شب ادراري در کودکان

  شب‌ادراري )رختخواب خيس( شب‌ادراري به ‌معناي ناتواني در كنترل ادرار در طول ساعات شب است. اغلب پزشكان اين اصطلاح را براي كودكان زير پنج سال به‌كار مي‌برند؛ براي شناخت پديدة شب‌ادراري بايد بدانيم كه كليه‌ها چگونه كار مي‌كنند. كار كليه‌ها ساختن...
ادامه
عفونت مجاری ادراری در کودکان (UTI)

عفونت مجاری ادراری در کودکان (UTI)

  تعريف: عفونت مجاری ادراری به معنی عفونت مثانه ، حالب ، و ساير قسمت های سيستم ادراری مثل لگنچه کليوی می باشد . در رابطه با عفونت ادراری نکات زیر قابل ذکر می­باشند: شيوع اين بيماری به طور قابل ملاحظه ای با سن و جنس ارتباط دارد . UTIدر نوزادان ختنه نشده شايعتر است ، ولی...
ادامه