مراقبت از نوزاد در بیمارستان

مراقبت از نوزاد در بیمارستان

      ·         استفاده از قطره هاي آنتي بيوتيک براي چشمان نوزاد ضروري مي باشد؟ در ايران خير اما در کشورهاي ديگر بله. استفاده از پماد اريترومايسين يا تتراسيکلين ار عفونت ملتحمه جلوگيري خواهد کرد. آيا بايد همه ي نوزادان در...
ادامه