نوزاد سالم در بیمارستان

نوزاد سالم در بیمارستان

یک نوزاد سالم باید ویژگی ها و علائم زیر را دارا باشد: دوران بارداری و زایمان آن طبیعی باشد. نوزاد در زمان معین به دنیا بیاید. نیازی به احیاء بعد از تولد نداشته باشد(نمره آپگار دقیقه اول 7 و یا بیشتر از آن باشد.) وزن نوزاد بین 2500 تا 4000 گرم باشد. وزن تولد بین صدک 10 تا 90...
ادامه